'Er zijn nou eenmaal verschillen'

22-3-2018 door: Redactie
LHBTI-organisaties (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel) pleiten al langer voor een genderneutralere wereld, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt. De NS bijvoorbeeld spreekt mensen aan met ‘beste reizigers’. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 70 procent, vindt echter dat genderneutraliteit te ver wordt doorgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakte in 2017 bekend dat sinds de invoering van de transgenderwet in 2014 er een forse toename is van het aantal mensen dat officieel van geslacht verandert. Uit cijfers blijkt dat in 2015, 770 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden. In de periode 2007-2014 waren het er gemiddeld tachtig per jaar. Het is goed dat er geen verschil meer wordt gemaakt tussen man of vrouw, vindt 37 procent van de inwoners. “Iedereen is toch het hetzelfde, of je nu als vrouw bent veranderd in een man of als man bent veranderd in een vrouw”, zegt deze persoon. “Ik vind ‘beste reiziger’ prima. Er blijft een verschil tussen man en vrouw of je dit nu expliciet benoemt of niet; ik voel me er niet minder vrouw om. Als het voor bovengenoemde groepen een meer geaccepteerd gevoel geeft is het toch goed?”, meent een ander. Daar is echter niet iedereen het mee eens. “Er zijn nou eenmaal verschillen. En toiletbezoek op genderneutraal toilet staat me niet aan”, zegt een derde.

Bijna driekwart van de inwoners vindt dan ook dat we te ver doorschieten als het gaat om genderneutraliteit. “Ik vind het onzin. Als je je man voelt, voel je dan ook maar aangesproken door heer en hetzelfde geldt bij vrouw. We draven erg door hier in Nederland”, stelt deze inwoner. “Het is tegenwoordig een beetje overtrokken. De mens voelt zich veel te snel ‘gediscrimineerd’”, zegt iemand. Een ander voegt toe: “Maar als je geen begrip hebt voor de ander komt het toch niet goed. Heb je naaste lief.”

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie