'Vaak zorgt een staking voor een doorbraak'

1-2-2018 door: Redactie
Het ziet er naar uit dat het onderwijspersoneel op 14 februari nogmaals gaat staken. Dit zou de derde keer in een paar maanden tijd. Ook buschauffeurs staakten een tijd geleden voor betere werkomstandigheden. De helft van het aantal inwoners in Horst aan de Maas denkt dat staken wel degelijk zin heeft. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Van de inwoners van Horst aan de Maas zegt 17 procent wel eens meegedaan te hebben aan een staking. Doorgaans wordt er gestaakt voor meer loon, lagere werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. Vaak is het een laatste redmiddel van werknemers om gehoord te worden. “Als iedereen hieraan meedoet, sta je sterker en geef je een duidelijk signaal af”, vindt een inwoner. “Het is een recht en een middel om je te doel te bereiken”, zegt een ander. “Al moet er wel worden geprobeerd tot een compromis te komen.” De meerderheid, 40 procent, vindt het dan ook niet erg dat stakers over het algemeen voor het eigen belang kiezen, in plaats van te kijken naar het algemeen belang. “Er komt een maatschappelijke discussie uit voort, waardoor ook de politiek in actie komt”, meent iemand. “Vaak zorgt een staking voor een doorbraak”, vult een ander aan.

Sommigen vinden echter dat het juist buitenstaanders zijn die getroffen worden door een staking. “Als men gaat staken, worden de gewone mensen daar de dupe van en kunnen er niets aan doen. De personen die het moet raken, staan op een hoger level en raak je daar dus niet mee.” Iemand anders vraagt zich af of met staken wel altijd het doel wordt bereikt, dat voor ogen is. “De aandacht wordt even getrokken, maar of er iets mee wordt gedaan, dat is de vraag.” Een derde zegt: “Ik ben van mening dat er betere middelen zijn om veranderingen te bewerkstelligen. Zeker in de publieke sector is stemmen op de juiste partij een betere middel.”

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie