'Een schouderklopje af en toe doet wonderen'

7-12-2017 door: Redactie
Vrijwilligers werven blijft voor veel verenigingen en organisaties een heikel puntje. Daardoor wordt het voor sommige verenigingen steeds moeilijker om te blijven bestaan. Toch zijn er veel mensen in Horst aan de Maas die vrijwilligerswerk doen. Van de inwoners van Horst aan de Maas geeft slechts 32 procent aan helemaal geen vrijwilligerswerk te doen. 65 procent brengt minimaal enkele uren per de maand door als vrijwilliger, een groot deel zelfs meerdere dagen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

De vrijwilligers in Horst aan de Maas zijn actief op allerlei gebieden. Sportclubs, carnavalsverenigingen, mantelzorgers en evenementen binnen de gemeente krijgen bijvoorbeeld allemaal steun van vrijwilligers. Van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen, geeft een deel aan het te druk te hebben of het vanwege gezondheidsredenen niet te kunnen. Ook geeft iemand aan wat waardering te missen. “Ik heb jarenlang minimaal 8 uur per week als vrijwilliger gewerkt, maar je krijgt er geen genoegdoening voor terug”, zegt diegene. Op de vraag op welke manier er meer vrijwilligers geworven kunnen worden, is meer waardering dan ook een veelgenoemde tip. “Een schouderklopje af en toe doet wonderen”, zegt iemand. Ook waardering in de vorm van een financiële bijdrage wordt veel genoemd. “Wanneer er voor de mens voordeel te behalen valt, dan komt hij wel”, zegt iemand. Ook een ander zegt dat vrijwilligerswerk op die manier aantrekkelijker kan worden gemaakt: “Door er voordelen voor de vrijwilliger tegenover te zetten, bijvoorbeeld een lager tarief voor bepaalde gemeentelijke belastingen.”

Toch zijn er ook mensen die vinden dat vrijwilligerswerk niet aantrekkelijker gemaakt kan en moet worden. Het doen van vrijwilligerswerk past nu eenmaal niet bij iedereen. “Het blijft vrijwilligerswerk”, zegt iemand dan ook, “als je er niet 100 procent achterstaat, met liefde en passie, dan is het geen toevoeging.” Ook zegt iemand: “Het zit in je of het zit niet in je. En je hebt er tijd voor of je hebt er geen tijd voor.”

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie