Wat is een woning?

12-5-2017 Advertorial
Na de invoering van de 2 procentregeling was er al snel discussie over zogenaamde aanhorigheden. Een aanhorigheid is bijvoorbeeld een tuin of schuur die naar zijn aard bij de woning hoort. Een aanhorigheid is echter zelf geen woning en dus zou betoogd kunnen worden dat deze niet onder het verlaagde tarief valt. Daarop is de wettekst in 2013 aangepast zodat ook aanhorigheden voortaan onder het 2 procent tarief vallen.

Dat wil niet zeggen dat alles wat om of bij de woning ligt aanhorig is. Volgens de rechter is bijvoorbeeld een wei voor paarden, ook al ligt deze bij de woning, zelfstandig en valt zo’n wei onder het hoge tarief. Ook een bouwkavel valt onder het hoge tarief. Volgens de rechter is een bouwkavel namelijk geen woning. Als de fundering is gelegd, is er sprake van een woning in aanbouw en daarvoor geldt dan wel weer het lage tarief. Ook een woning die op de buitenmuren na gesloopt wordt, blijft volgens de rechter nog steeds een woning en kan gebruik maken van het lage tarief.

Bij een bestaand pand gaat het volgens de rechter om de oorspronkelijke bouwkundige aard en objectieve bestemming. Latere wijzigingen doen daar niet aan af als deze eenvoudig weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Zo is een schoolgebouw dat verbouwd wordt tot woningen volgens de rechter geen woning. Een kantoorvilla, van oorsprong een woning, blijft een woning ook al wordt deze gebruikt als kantoor. Ook een woning die in gebruik is als militair hospitaal en opvang- en adviescentrum voor drugsverslaafden blijft een woning. Een hospice is dan weer geen woning, omdat het in dit geval van meet af aan als hospice was gebouwd en niet als woning.

Dan zijn er ook nog panden in gemengd gebruik. Bijvoorbeeld een woon- en winkelpand. Dat valt voor het woongedeelte onder het verlaagde 2 procenttarief, terwijl over het winkelgedeelte 6 procent overdrachtsbelasting moet worden betaald. Het kan dus best ingewikkeld zijn om vast te stellen wat een woning is.

In 2011 is het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkoop van woningen van 6 procent naar 2 procent gegaan, voor andere onroerende zaken is het tarief 6 procent gebleven. De vraag is dus, wat is nu een woning? Dat lijkt eenvoudig, we hebben immers allemaal wel een beeld van wat een woning is, maar het blijkt in de praktijk toch lastiger.

Spoorweg 10, Horst

www.innovista.nu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie