'Verplaats TaalRijk naar Dendron tegen leegstand'

12-7-2018 door: Redactie
Het college van burgermeester en wethouders laat in een raadsinformatiebrief van dinsdag 3 juli aan de gemeenteraad weten te willen kijken naar verplaatsing van TaalRijk in Hegelsom. De nieuwe locatie die het College op het oog heeft is het juniorcollege van het Dendron in Horst. Aanleiding voor de verplaatsing is de daling in het aantal leerlingen.

Het voortgezet onderwijs TaalRijk is per ingang van het schooljaar 2016/2017 opgezet op de locatie Petc+ in Hegelsom, speciaal voor kinderen van statushouders en vluchtelingen. Dit is gedaan in samenwerking met het regionale voortgezet onderwijs en regiogemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas. Onder regie van de gemeente Horst aan de Maas kon het project TaalRijk opgezet worden en bood de locatie plaats voor maximaal 160 leerlingen. De gemeente Horst aan de Maas heeft met de eigenaar van de twee panden een huurcontract afgesloten voor minimaal vijf schooljaren. Dit was in lijn met de termijn gedurende welke het AZC in Blitterswijck gevestigd zou zijn. Echter, door de verminderde asielinstroom in Nederland is per eind 2017 het AZC in Blitterswijck opgeheven, waarmee ook het aantal leerlingen op Taalrijk gedaald is. De school heeft nu nog 75 leerlingen, maar naar verwachting zijn dat er 50 voor het schooljaar 2018/2019.

Het regionale onderwijsbestuur LVO Noord is tot de conclusie gekomen, dat voortzetting van TaalRijk op de locatie Hegelsom, niet langer verantwoord is vanwege de toenemende leegstand op die locatie en de te hoge exploitatiekosten daarvan, laat het College in de RIB weten. Het Dendron juniorcollege daarentegen heeft te kampen met leegstand. “Herhuisvesten van TaalRijk in het juniorcollege biedt een oplossing voor de leegstand in het junior college. Vanwege de toenemende leegstand (daling aantal leerlingen) komt het Junior College met ingang van het schooljaar 2018-2019 deels in exploitatie terug naar de gemeente. Deze leegstand kost de gemeente circa 5.000 euro per lokaal op jaarbasis”, zo valt er te lezen in de raadsinformatiebrief. Ook laat het College weten dat de locatie alle randvoorwaarden biedt voor een passende onderwijsopvang van nieuwkomers uit de regio Venray, Horst aan de Maas en eventueel Peel en Maas als overloop van Venlo. De RIB wordt dinsdag 21 augustus tijdens de raadsavond besproken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie