'Zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren'

1-2-2018 door: Redactie
Alle politieke partijen zijn het er over eens: Horst aan de Maas moet een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving zijn voor iedereen. Maar hoe bereik je dat? HALLO Horst aan de Maas gaat de komende weken in gesprek met de zes partijen over de thema’s leefbaarheid, jongeren en ouderen. In deze aflevering Danny van Hees van het CDA en Bart Cox van de SP over de jongeren.
maskTop
'Zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren'
maskBottom

Het is al jaren een bekend fenomeen: de wachtlijsten voor een huurwoning in Horst aan de Maas. Wie in aanmerking wil komen voor een huurhuis, moet al snel rekening houden met een wachttijd van zeker drie jaar. Beide partijen denken hier hetzelfde over. “Als je wilt dat jongeren hier blijven moet je er vooral voor zorgen dat er betaalbare woningen beschikbaar zijn voor ze”, vertelt Bart Cox.
“De gemeente kan vooral dit probleem tackelen binnen de huursector. Bij de SP vinden we daarom ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in goedkope huur.” Danny van Hees is het hier mee eens. “We moeten vooral het wonen hier zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de jongeren. Het grootste probleem is dat er te veel vraag is, maar te weinig aanbod. De gemeente had hiervoor verschillende projecten. De semi-permanenten woningen in America bijvoorbeeld. Toch moet de gemeente blijven doorpakken op dit thema.”

Jeugd onder de 16 jaar zal zich waarschijnlijk nog niet druk maken over haar toekomstige woonsituatie. Voor haar is het belangrijker een plek om heen te gaan en anderen te ontmoeten. Volgens Cox zijn er wel plekken om naar te toe gaan, maar zijn deze minder toegankelijk dan eigenlijk zou moeten. “De jongerensozen zijn hier eigenlijk voor bedoeld, maar we zien dat een aantal zich alleen maar focust op een heel beperkt groepje jongeren. Sozen moeten weer veel breder ingezet worden, daarvoor zijn ze bedoeld.” Van Hees vindt dat de groep onder de 16 inderdaad overal tussen valt. “Vroeger had je veel meer opties voor deze jongeren, maar tegenwoordig is er niks meer. Ik denk dat de gemeente moet gaan kijken naar een nieuwe plek voor hen. Zo voorkom je dat deze groep op straat gaat hangen.”

Alhoewel keten bij sommige mensen bekend staan als zuipketen denkt Van Hees toch dat ze een goed iets zijn. “Een keet zorgt er voor dat jongeren van de straat blijven en er is controle vanuit de ouders.” Cox vult hier op aan dat er dan wel goede voorlichting over alcohol moet zijn. “Keten zijn alles behalve slecht en er mag best wat gedronken worden. Maar dan moet er wel goede voorlichting zijn over overmatig alcoholgebruik.” Beiden vinden overigens dat alleen voorlichting over alcoholgebruik niet genoeg is. Voorlichting over drugs moet er ook zijn. “Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds meer drugs gebruiken dan voorgaande jaren. De ouders en de gemeente moeten daarom ook dit gesprek aangaan”, vindt Van Hees. Cox is het hier mee eens. “Jongeren gebruiken nu eenmaal meer drugs en blowen zeker niet alleen. Als gemeente moeten we dit erkennen en goede voorlichting bieden.”

Een café in Horst heeft sinds een paar weken zijn sluitingstijden aangepast. Om twee uur ’s nachts is het voortaan al afgelopen. Beide heren vinden dit geen verkeerde verandering. “Als een kroeg niet meer verdiend heeft hij het volste recht om hier iets aan te doen. Ik denk dat het eerder sluiten van deze kroeg ook de overlast na het uitgaan verminderd”, zegt Cox. Volgens Van Hees zijn ouders ook erg enthousiast over de nieuwe tijden. “Ik heb al van heel wat ouders gehoord dat ze hier blij mee zijn. De kinderen zijn toch wat eerder thuis en fitter de volgende dag.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie