Verkeersproblemen in America

11-1-2018 door: Redactie
De dorpsraad van America is in gesprek met gemeente Horst aan de Maas over de verkeersproblemen aan de Pastoor Jeukenstraat en de Nusseleinstraat. De problemen hebben vooral te maken met drukte en parkeren.

In 2005 werd de dorpsinrichting van America helemaal op de schop genomen. “De problemen spelen eigenlijk al sinds toen. Daarvoor hebben we al verschillende keren overleg gehad met de gemeente, maar tot nu toe is er geen oplossing gevonden”, vertelt Marco Hesp van de dorpsraad van America.

De Pastoor Jeukenstraat en de Nusseleinstraat leveren de grootste problemen op. “In die straten is aan één kant van de weg een parkeerverbod. Maar doordat er eigenlijk te weinig parkeergelegenheid is, zetten mensen daar toch de auto neer. Het probleem is dat die auto’s dan op de stoep staan, waardoor mensen met bijvoorbeeld rolstoelen of kinderwagens er niet door kunnen en over de weg moeten lopen. Dat levert gevaarlijke situaties op.” Een oplossing vinden is volgens Hesp niet gemakkelijk. “Daarin zijn we nog zoekende. We vragen mensen wel om op een andere plaats te parkeren, maar dat gebeurt nog niet echt. Voor uitbreiding van parkeergelegenheden is ook weinig ruimte. Een echt goede oplossing weten we dus eigenlijk nog niet.”

Naast de parkeerproblemen, is ook de drukte een probleem in de bebouwde kom van America. Ook hier is het vooral het verkeer op de Nusseleinstraat dat problemen ondervindt. “Er rijden veel vrachtwagens en bovendien wordt er veel te hard gereden. Er worden daarom snelheidsremmende maatregelen geopperd, maar dat lost de drukte niet op.” Hesp hoopt voor dat laatste vooral de hoeveelheid vrachtverkeer te kunnen verminderen. “Het liefst willen we dat transporteurs niet meer door het dorp komen. Daar zijn met lokale bedrijven al afspraken over: die rijden via een andere weg. Het zou wenselijk zijn als meerdere bedrijven dat zouden doen. Daarover zou de gemeente misschien ook wel afspraken kunnen maken met transporteurs, zeker omdat America niet het enige dorp is met dit probleem.” Onlangs heeft een werknemer van de gemeente America al bezocht voor een gesprek op locatie. Binnenkort wordt er opnieuw een gesprek gevoerd met de gemeente, waarin wordt gezocht naar een oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie