Verhalen van de straat-Boerenovenweg

8-2-2018 door: Redactie
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Boerenovenweg in Tienray.
maskTop
Verhalen van de straat-Boerenovenweg
maskBottom

De Boerenovenweg in Tienray loopt over het voormalig fabrieksterrein van steenfabriek de Boerenoven. De Boerenoven was een stoomsteenfabriek, die in 1914 door enkele mannen uit Horst werd opgericht. Er lagen in die tijd plannen voor nog twee andere steenfabrieken in het dorp, waarvan er uiteindelijk één gerealiseerd werd. De ligging van Tienray was bijzonder gunstig voor het fabrieksmatig vervaardigen van bakstenen. In de omgeving was in ruime mate klei aanwezig. Bovendien beschikte Tienray over een spoorwegstation met voldoende laad- en losruimte. Bij de oprichting van de Boerenoven werd August Geurts uit Swolgen tot directeur benoemd.

De kleiberg van de Boerenoven lag achter de steen-fabriek. Van daaruit liep een trambaan naar de Gun in Swolgen. De aanvoer van de klei naar de fabriek vond in eerste instantie plaats door een trammetje dat werd getrokken door paarden. Na enkele jaren werden de paarden vervangen door een stoomlocomotief. Zo’n veertig jaar na de oprichting, in 1955, ging men over op het vervoer met vrachtwagens, wat overigens leidde tot klachten van de Tienrayse inwoners over kapotgereden wegen met veel klei erop. Een andere optie was er echter niet, want de fabriek was niet meer alleen gebonden aan de kleivelden rondom de Gun, maar ook aan particulieren in de omgeving.

Als de klei in de fabriek was, werd deze verwerkt tot steen. In de periode van april tot oktober werden de stenen gevormd en buiten en in de open loodsen door zon en wind gedroogd. Het stoken van de stenen gebeurde van half oktober tot mei. Dan werkten er ook arbeiders om de stenen in en uit de ringoven te kruien. In mei kregen die ontslag, om half oktober weer aan de slag te moeten. Na verloop van tijd werden er verwarmde droogloodsen gebouwd en konden de arbeiders het hele jaar door werken. Bovendien hoefden de stenen nu niet meer buiten te drogen, waardoor bij hevige regen niet langer alles verloren ging.

Bij de fabriek werden woonhuizen gebouwd voor de arbeiders. Het loon dat zij kregen, was voor een groot deel afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en uren. De stokers bijvoorbeeld, kregen een goed loon van meer dan duizend gulden per jaar. Deze mensen werkten echter ook 365 dagen per jaar, dag en nacht. Rond 1930 werkten er 35 arbeiders bij de Boerenoven. Dit was aardig wat werkgelegenheid voor Tienray. De fabriek droeg dan ook flink bij aan de welvaart van het dorp. In november 1944 werden de schoorstenen van beide fabrieken door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen en na de bevrijding werden ze weer opgebouwd. De Boerenoven stopte in 1972 met de productie. Vanaf 1976 begon de afbraak van de diverse fabrieksgebouwen.

Bron: www.mooitienray.nl

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie