Vergunning logiesgebouw

17-5-2018 door: Redactie
De Raad van State in Den Haag heeft dinsdag 15 mei het bezwaar behandeld tegen een omgevingsvergunning die gemeente Horst aan de Maas heeft verleend voor de bouw van een logiesgebouw.

De vergunning is verleend voor de bouw van een logiesgebouw voor 240 arbeidsmigranten aan de Nehobolaan in Tienray. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor tien jaar. Een aantal omwonenden verzet zich tegen de komst van het logiesgebouw, omdat ze bang zijn dat hun woongenot wordt aangetast. Rechtbank Limburg behandelde eerder de omgevingsvergunning en concludeerde in juni 2017 dat het onderzoek naar het verkeerslawaai beter had gemoeten. Zo is niet duidelijk of bij twee omliggende woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Tegen die uitspraak komt het gemeentebestuur in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gemeentebestuur is het niet eens met het oordeel van de rechtbank over het geluidsonderzoek. Toch heeft het gemeentebestuur aanvullend geluidsonderzoek gedaan. De uitspraak van de Raad van State wordt over enkele weken verwacht

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie