Vergunning kippenstal NGB geschorst

17-5-2017 door: Redactie
Het pluimveebedrijf dat deel uitmaakt van het geplande Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst mag nog niet gebouwd worden. Eerst moet provincie Limburg nieuwe geluidsvoorschriften opstellen. Dat besliste de Raad van State woensdag 17 mei.
maskTop
Vergunning kippenstal NGB geschorst
maskBottom

Onder andere vereniging Behoud de Parel en Stichting Wakker Dier waren in deze laatste justitiële mogelijkheid om het NGB tegen te houden in beroep gegaan tegen het verlenen van de vergunning. Ondanks de bezwaren over de geluidsvoorschriften en geurmetingen wordt de vergunning niet ingetrokken. Wel wordt deze uitgesteld en moet de provincie eerst een nieuw akoestisch rapport opstellen met nieuwe geluidsvoorschriften voor het bedrijf. Ook moet het NGB, als de kippenstal uiteindelijk wel in gebruik genomen mag worden, binnen vier maanden kunnen aantonen dat de luchtwassers op het terrein aan de eisen voldoen.

In 2014 verleende provincie Limburg een omgevingsvergunning aan het pluimveegedeelte van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. Onder andere Behoud de Parel en Stichting Wakker Dier tekenden beroep aan tegen deze vergunning, dat in 2016 ongegrond werd verklaard. De bezwaarmakers gingen tegen deze uitspraak weer in hoger beroep, omdat zij vrezen voor onaanvaardbare milieueffecten als geur- en geluidsoverlast voor de omgeving.

Stichting Behoud de Parel heeft daarnaast deze week het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas gevraagd de (bouw)vergunningen voor de varkenstak van het NGB te vernietigen. De stichting beroept zich op een overeenkomst uit 2011 die de gemeente met de exploitant van het bedrijf heeft gesloten. Hierin werd als voorwaarde gesteld dat het bedrijf binnen drie maanden na het verkrijgen van de vergunningen moet starten met de bouw. Daaraan heeft het bedrijf niet voldaan, stelt de stichting. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het verzoek van Behoud de Parel ontvangen is en dat deze op dit moment in behandeling is.

Het NGB, gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst, gaat bestaan uit een kippenhouderij met plek voor meer dan één miljoen kippen voor de slacht en 74.000 kippen voor eieren en een varkensbedrijf met zo’n 20.000 vleesvarkens, 2.500 zeugen, 10.000 biggen en 45 dekberen. De nieuwe bio-energiecentrale bij het bedrijf gaat mest en slachtafval omzetten in elektriciteit, compost en warmte.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie