Verduurzamen gaat niet vanzelf

9-8-2018 door: Redactie
Gemeenten in Noord-Limburg, waaronder Horst aan de Maas, hebben in de regionale energievisie Noord-Limburg een ambitie uitgesproken. Ze willen een fossiel energieonafhankelijke regio met een economisch gezonde woon-, werk- en leefomgeving creëren, die geschikt is voor toekomstige generaties.

De VVD Horst aan de Maas onderschrijft deze ambitie, maar mooie woorden hebben pas waarde als ze ook worden omgezet in daden.

Verduurzamen gaat niet vanzelf. Regie en overtuiging zijn nodig om slagen te maken en te komen tot realisatie. Kansen liggen er genoeg, we moeten ze willen zien en grijpen.

In Horst aan de Maas zit 80 procent van de energiebehoefte bij bedrijven. Voor het verduurzamen van onze gemeenschap zijn de lokale bedrijven dus een belangrijke partner voor zowel energiebesparing als voor het opwekken van duurzame energie.

In 2030 moet 35 procent energiebesparing zijn gerealiseerd en 30 procent duurzame energie worden opgewekt. Een doelstelling die we niet gaan halen met alleen kleinschalige toepassingen, bijvoorbeeld zonnepanelen op burgerwoningen. Grootschalige ontwikkelingen op gebied van onder andere wind, zon en geothermie zijn hiervoor nodig.

Ontwikkelingen gaan meestal gepaard met veranderingen. Dit geldt ook voor verduurzaming. Veranderingen kunnen invloed hebben op het straatbeeld en het landschap. Dat leidt vaak tot weerstand. Bijvoorbeeld bij het toepassen van windturbines. Toch is windenergie nodig om ons van 100 procent duurzame energie te voorzien als de zon niet schijnt.

Verduurzaming vraagt dus om inspanning en lef. De VVD Horst aan de Maas wil daadwerkelijk meters maken. Kortom: Gewoon. Doen.

Jeroen Achten,
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie