Verder onderzoek naar sportpark Eickhorsterweg

21-12-2017 door: Redactie
Er komt verder onderzoek naar de haalbaarheid van de vestiging van één gezamenlijk sportpark voor AVV America, RKSV Meterik en TC America. De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelt hiervoor 155.000 euro beschikbaar. Dat werd besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 december.

Eerder bleek dat de Eickhorsterweg tussen Meterik en America de meest geschikte locatie is voor een gezamenlijk sportpark voor TC America, AVV America en RKSV Meterik. De twee voetbalverenigingen gaan fuseren en willen een gezamenlijk nieuw sportpark. TC America is hier inmiddels ook bij betrokken, omdat ook deze vereniging profijt kan hebben van een nieuw sportpark.

De verenigingen hebben een aantal scenario’s voor locaties opgesteld. Er is onder andere gekeken naar de al bestaande locaties in America en Meterik, sportpark Erica en sportpark De Vonckel. Hoewel een van deze plekken financieel gezien de beste optie is, willen de leden niet dat er gekozen wordt tussen één van de parken. Er zijn door de verenigingen ook drie nieuwe locaties onderzocht, aan de Meteriksebaan Noord, de Meteriksebaan Zuid en aan de Eickhorsterweg. Op deze locaties zou dan een geheel nieuw sportpark worden gebouwd. De locatie aan de Eickhorsterweg komt het best uit het onderzoek. Deze plek is het meest centraal gelegen, geeft ruimtelijk de beste mogelijkheden en is financieel ook de voordeligste van de drie. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de politieke partijen de locatie Eickhorsterweg ook zien zitten. Wel maakte de SP zich zorgen over de aantasting van de open ruimte als het park daar daadwerkelijk zou komen. “Onze voorkeur gaat daarom uit naar Meteriksebaan Zuid”, aldus Bart Cox. Hij riep het College van B&W daarom op ook deze locatie bij het verdere onderzoek te betrekken. Zijn collega van de PvdA, Roy Bouten, liet weten daar geen voorstander van te zijn. Daarnaast gaven alle partijen aan dat er ook goed naar de verkeersveiligheid gekeken moet worden. Wethouder Ger van Rensch zegde dit toe.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie