Verbazing over kap bomen Grubbenvorst

7-12-2017 door: Redactie
Inwoners van Grubbenvorst hebben hun verbazing geuit over de kap van bomen aan de Lovendaal. ProRail heeft daar onlangs bomen, die op haar grond staan, om laten hakken. Na klachten van omwonenden is de kap voorlopig stilgelegd.

Maandag 4 december vond een gesprek plaats tussen ProRail, gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg, de dorpsraad, vereniging Behoud de Parel en omwonenden. “ Zowel de gemeente als de omwonenden waren niet geïnformeerd over de kap”, licht Ruud Meijers van de dorpsraad toe.

“Hiervoor heeft ProRail haar excuses aangeboden aan zowel de gemeente als aan de omwonenden. Ze hadden de impact van deze kap onderschat.” Volgens Meijers was wel door ProRail op de juiste wijze melding gemaakt bij de verantwoordelijke instanties van de voorgenomen kap. “De inwoners hebben gedeeltelijk begrip voor de rigoureuze bomenkap en realiseren zich ook dat er niets (juridisch) tegen gedaan kan ­worden. Het is echter voor hen van groot belang dat de verplichte herplanting ook plaatsvindt op het gebied dat nu gekapt wordt.” De partijen blijven met elkaar in gesprek en er wordt bekeken in hoeverre er aan de wensen van de bewoners tegemoet gekomen kan worden, zegt Meijers. De fractie van SP Horst aan de Maas geeft aan vragen te gaan stellen aan de burgemeester van Horst aan de Maas, die verantwoordelijk is voor het handhavingsbeleid in de gemeente. “Met name het feit dat keer op keer de omwonenden niet tijdig of onjuist geïnformeerd wordt, vraagt om een nadere verklaring”, aldus de SP.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie