Venrayseweg 60-kilometerzone

14-6-2018 door: Redactie
De Venrayseweg tussen Horst en Castenray wordt buiten de bebouwde kom een 60-kilometerweg. Nu mag er op deze weg nog 80 kilometer per uur gereden worden. Aanwonenden en bedrijven hebben om deze maatregel gevraagd.

De bewoners van de Venrayseweg en aanliggende bedrijven boden vorig jaar een lijst met handtekeningen aan de gemeente aan. Daarmee werd gepleit voor maatregelen op de Venrayseweg om zo te komen tot ‘een veiliger en beter woon-leef- en werkklimaat’, aldus de indieners. Zij verzochten de gemeente om de weg te veranderen in een 60-kilometerzone met fluisterasfalt. B&W heeft nu het besluit genomen om de Venrayseweg aan te passen naar een 60-kilometerweg. Er komt echter geen fluisterasfalt. Volgens de gemeente is door de komst van een bedrijventerrein de Venrayseweg veranderd. Het vrachtverkeer is toegenomen en door het optrekkend en afremmend verkeer, ontstaan er soms gevaarlijke situaties, aldus de gemeente. Door het gereedkomen van de A73 heeft de weg geen functie meer als doorgaande route tussen Horst en Venray. In het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) staat de weg gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg waar een maximum snelheid van 80 kilometer per uur geldt. Dit kan volgens B&W worden veranderd naar de categorie erftoegangsweg. Dit heeft volgens haar een positief effect op de verkeersveiligheid en past beter bij de huidige functie van de weg. Gemeente Venray heeft plannen om de Horsterweg tussen Castenray en Leunen in te stellen als een 60-kilometerweg. Door ook de Venrayseweg aan te passen, geldt eenzelfde snelheid op de route tussen Horst en Leunen. Met het geplande onderhoud van de Venrayseweg wordt de bestaande slijtlaag vervangen door emulsie asfaltbeton. Volgens de gemeente geeft dit een beperkte geluidsreductie. Er worden verder geen geluidswerende maatregelen genomen.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie