'Natuurlijk punt om te stoppen is bereikt'

25-1-2018 door: Redactie
Ger van Rensch uit America keert na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug als wethouder van gemeente Horst aan de Maas. Met het afsluiten van enkele belangrijke dossiers is voor de CDA’er de cirkel rond.
maskTop
'Natuurlijk punt om te stoppen is bereikt'
maskBottom

Van Rensch (62) besloot in het voorjaar van 2017 dat deze periode als wethouder zijn laatste zou zijn. “Een aantal grote dossiers, zoals de verbouwing van ’t Gasthoês en het opstellen van het MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan, red.), zit in een afrondende fase. Er is een aantal belangrijke beslissingen genomen, waardoor voor mij een natuurlijk punt is bereikt om te stoppen. De cirkel is rond. Ik vind het wel jammer dat ik bijvoorbeeld niet bij de concrete invulling van ’t Gasthoês betrokken ben, maar ik heb het gevoel dat de toekomst is veiliggesteld. Anderen mogen het nu van me overnemen.”

De afgelopen jaren waren tropenjaren, geeft Van Rensch toe. “Bij mijn aantreden als wethouder in 2010 werkte ik 80 procent. Begin 2013 werd dat uitgebreid doordat Loes Wijnhoven met zwangerschapsverlof ging en ik taken van haar overnam. Vervolgens stopte Leon Litjens en werd ook zijn portefeuille verdeeld over de andere wethouders. Daardoor werd ik verantwoordelijk voor projecten waar ik weinig van af wist. Dat waren dossiers waar ik echt op moest studeren. Interessant, maar het kostte ook veel tijd.” Die tijdsinvestering viel hem steeds zwaarder en had zijn weerslag op zijn sociale leven. “Niets kan je voorbereiden op het wethouderschap. Dat moet je meemaken. Wethouder ben je fulltime. Zelfs in mijn slaap ben ik met het werk bezig. Dat is niet erg, ’s nachts kan ik het beste nadenken”, lacht hij. “Ik merkte echter ook dat het moeilijk is om af te schakelen. Ook op feestjes bijvoorbeeld, denk je aan je werk.”

Ger van Rensch startte zijn politieke carrière in 1986. “Ik was voorzitter van de fanfare in America en actief in het verenigingsleven. Op een gegeven moment benaderde oud-wethouder Hay Boots mij met de vraag of de politiek niet iets voor mij was. Dat kwam als een complete verrassing, het was iets waar ik nog nooit over had nagedacht. Ik heb enkele commissievergaderingen bijgewoond en heb me uiteindelijk kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1986.” Van Rensch belandde in de raad en vervulde in de jaren daarna diverse functies, waaronder voorzitter van de commissies Welzijn en Ruimte, vicevoorzitter van de gemeenteraad en fractievoorzitter van het CDA. In 2007 besloot hij om persoonlijke redenen afscheid te nemen van de gemeenteraad. Twee jaar later haalde Leon Litjens hem over om terug te komen als wethouder.

In 2002 werd de wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Sinds de invoering van deze wet maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. De raad stelt de kaders en controleert het College van B&W. Uitgangspunt was de positie van de raad te versterken. Het is een manier van werken die hem niet echt ligt, geeft Van Rensch toe. “Ik zie wel de voordelen van het dualisme, het is goed dat de raad die contolerende taak heeft. Het maakt de samenwerking echter ingewikkeld. Voordat het dualisme werd ingevoerd, was het echt een samenspel tussen college en raad. Nu bepaalt de politieke kleur van een partij hoe er gestemd wordt. Dat vind ik erg jammer. Ik had gehoopt dat door het dualisme politiek een minder grote rol zou spelen, dat blijkt dus niet zo te zijn.”

Tijdens zijn tijd als wethouder van Horst aan de Maas kreeg Van Rensch met enkele complexe dossiers te maken. Zo was er de verbouwing van sporthal De Kruisweide in Sevenum. De renovatie en verbouwing van de sporthal vielen een stuk duurder uit dan begroot. De raad werd pas op een laat moment ingelicht over deze overschrijding. Een beslissing die Van Rensch, als verantwoordelijk wethouder, op een boel kritiek kwam te staan. Een dieptepunt noemt hij het. “Dat het hele proces heeft me erg geraakt. Politiek gezien was het naïef van me om te denken dat ik het achteraf wel kon uitleggen aan de raad. Ik werd geconfronteerd met eerder genomen beslissingen, waar ik wel verantwoordelijk voor was. De consequenties had ik echter onderschat.”

Er zijn ook projecten waar Van Rensch met tevredenheid op terugkijkt. Zoals de nieuwbouw van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst, het ontstaan van integrale kindcentra en de transformatie van de Norbertuskerk tot basisschool De Twister in Horst. “Ook de totstandkoming van het nieuwe accommodatiebeleid is iets waar ik erg trots op ben. Dit is het eerste project waarbij we gebruik hebben gemaakt van ‘large scale intervention’. We zijn naar de dorpen toegegaan en hebben gezegd: dit is het probleem (noodzakelijke besparing op de accommodatiekosten, red.), hoe gaan we dit samen oplossen? We hebben onze nek echt uitgestoken. Het is echter gelukt om samen met de inwoners richting te geven voor de toekomst. En dat is heel waardevol.” Als bestuurder kun je het niet iedereen naar de zin maken, dat beseft ook Van Rensch. “We zitten hier echter in een stabiele politieke situatie. Dus tel je zegeningen.”

Na de verkiezingen op 21 maart draagt Van Rensch het stokje over. Dat betekent dat hij weer meer tijd gaat krijgen voor zijn grootste hobby: muziek maken. “Ik was 26 jaar voorzitter van de fanfare, na die tijd bleef ik spelend lid. Vrijdagavond is repetitieavond en die was voor mij in principe heilig. Ik speel bugel en gitaar. Het lijkt me daarnaast leuk om pianolessen te gaan volgen. Ook wil ik meer gaan lezen, onder andere biografieën, en gaan reizen. Interessante plaatsen opzoeken en nieuwe indrukken opdoen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie