Van Peelmuseum naar Historisch Peelpark

16-3-2017 door: Redactie
Het Peelmuseum in America heeft grote plannen. In de toekomst wil zij uitbreiden van kleinschalig museum naar Historisch Peelpark, waar bezoekers nog beter kunnen ontdekken hoe het leven in en rondom de Peel er vroeger uitzag.
maskTop
Van Peelmuseum naar Historisch Peelpark
maskBottom

Het Peelmuseum in America werd in 2008 geopend op initiatief van werkgroep Oud-America. Het museum is in een in 1939 gebouwde kamphut, waar in de periode van 1940 tot 1950 zo’n driehonderd peelarbeiders konden verblijven. In het museum wordt het verhaal van de turfwinning en de ontginning van de Peel verteld, aan de hand van foto’s, verhalen, gebruiksvoorwerpen en nagebouwde scènes uit het leven van de peelarbeiders. Frans Steeghs en Huub Geuijen zitten in het bestuur van Stichting Peelmuseum. “Er ligt hier zoveel geschiedenis. Dat is met geen pen te beschrijven. Het kamphuis is het de enige hier in de regio dat nog in goede staat verkeerd. Daarnaast hebben we ook een plaggenhut nagebouwd en een hut die het verhaal van de dorpsfiguur Rowwen Hèze vertelt”, aldus Steeghs. “Iedereen die hier komt krijgt een rondleiding”, voegt Geuijen toe. “We geven heel veel achtergrondinformatie in dit museum.”

Al jaren is de stichting bezig met uitbreidingsplannen. Steeghs: “We willen van het museum een echt Historisch Peelpark maken. Daarvoor zijn we al enige tijd met de gemeente in gesprek over een mogelijk uitbreiding. Mede daarom heeft de gemeente het perceel achter het museum via een ruilprocedure in handen gekregen. We hebben min of meer een ­toezegging dat we dat perceel van 6 hectare mogen gebruiken als we met goede plannen voor komen.”

“Straks kunnen mensen zelf helemaal gaan ervaren hoe dat was, het leven in de Peel. Zeker omdat de Peel hier steeds minder toegankelijk wordt voor bezoekers willen wij toch een plek hebben om te laten zien hoe het er vroeger aan toe ging”, vertelt Steeghs. Zo heeft de stichting bijvoorbeeld plannen om een turfkanaal na te maken op het terrein en er een treintje dat de turf vervoerde te laten rijden. “Ook zouden we een turfstrooiselfabriek zoals die vroeger in Griendtsveen en America stond, kunnen nabouwen. Dat zou hier ook heel mooi passen”, aldus Steeghs. Op het terrein staan al twee nagebouwde plaggenhutten, maar ook dat gedeelte kan spannender, vinden de heren. “Het moet een park worden waar je van alles kan ontdekken. We willen dat als je op een bepaalde plek hier staat, je niet in één oogopslag kunt zien wat er ergens anders gebeurt, maar dat je daarvoor echt op onderzoek uit moet. Zo was dat vroeger in de Peel ook, dat was een echte woestenij.”

Het nieuwe concept richt zich vooral op kinderen. “Het moet een doe-park worden. Kinderen gaan hier, nog meer dan nu al het geval is, dingen beleven. Misschien komt er ook wel een speeltuin of iets dergelijks”, vertelt Geuijen. Het museum is al een educatief centrum en biedt een basisscholenproject aan. Steeghs: “Dan leren kinderen in de les wat over de Peel en komen ze hier om de praktijk te zien. Soms verbaas ik me erover hoe weinig kinderen uit groep 8 van tevoren nog maar weten over dit gebied. Zeker voor kinderen uit deze regio is het belangrijk dat ze weten hoe hun voorouders vroeger leefden van de turfwinning.”

De stichting verwacht over zo’n drie jaar daadwerkelijk te kunnen beginnen met de geplandeuitbreiding. “Het liefst waren we gisteren natuurlijk al begonnen”, zegt Steeghs. “Maar we hebben nog een lange weg te gaan voor de uitvoering.” Het moeilijkste punt wordt de financiering. “We hopen dat de gemeente ons uiteindelijk kan faciliteren, dat zou al heel mooi zijn. Voor de uitbreiding zelf moeten we veel fondsen aan schrijven, zoals Staatsbosbeheer en dat soort ­organisaties.”

Het Peelmuseum is vanaf april weer geopend op woensdagmiddag en iedere tweede en vierde zondag van de maand tussen 13.30 en 16.30 uur.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie