Kleine criminaliteit verdient aandacht

2-8-2018 door: Redactie
Tijdens de verkiezingscampagne schreef ik over de veiligheid in Horst aan de Maas. Onder andere over de kleine criminaliteit. In het nieuwe coalitieprogramma van de vier partijen in Horst aan de Maas mis ik echter essentiële punten hiervoor die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid in de gemeente gewaarborgd blijft.

Criminaliteit is grenzeloos. Een goed punt is dat er al actief wordt samengewerkt tussen de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray. In het coalitieprogramma lees ik vooral de handhaving van bestuursrechtelijke vraagstukken. Zoals het verlenen van vergunningen en of er bijvoorbeeld wordt voldaan aan het bestemmingsplan. Wat ik mis is de handhaving van kleine criminaliteit, althans het voorkomen daarvan. Denk aan vandalisme, baldadigheid, mishandelingen, bedreigingen en (schuur)inbraak. Met het oog op de jeugd kan de kleine criminaliteit op basis- en middelbare scholen onder de aandacht komen door voorlichting van bijvoorbeeld HALT en de politie. Deze scholen hebben, naast een educatieve functie, ook een socialiserende taak. Problemen kunnen op scholen namelijk veel sneller aan het licht komen. En door deze problemen in een vroeg stadium te signaleren, kan hierop worden geanticipeerd. Denk aan het signaleren van probleemjongeren die verzuimen in de aanwezigheidsplicht, jongeren die vreemd gedrag vertonen of tekenen van mogelijke radicalisering. Onderschat dit laatste niet, ook radicalisering behoort tot een mogelijkheid in onze gemeente.

Kortom, door kleine criminaliteit in een vroeg stadium aan te pakken blijft de gemeente een veilige regio en zullen de misdaadcijfers blijven dalen. Gewoon. Doen.

Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie