Gezonde oppositie

21-6-2018 door: Redactie
De nieuwe coalitie (bestaande uit CDA, D66+GroenLinks, Essentie en PvdA) heeft haar coalitieakkoord toegelicht. Het is een akkoord met onder meer veel Engelstalige (management)terminologie. Het toont ook merkwaardige, en soms radicale, veranderingen in meningen van partijen. Bijvoorbeeld over zwembad De Berkel.

Het voorliggende coalitieakkoord is in een aantal opzichten ook oude wijn in nieuwe zakken. Zaken als het goed regelen van contacten tussen de gemeente, het onderwijs en de ondernemers werden vier jaar geleden al door de toenmalige coalitie aangekondigd. Maar aangezien er niets mee is gedaan, wordt het nu maar opnieuw opgenomen.
Uiteindelijk heeft de VVD geen plek in de coalitie gekregen. Dat lag niet aan alle partijen, want sommige wilden wél graag met ons de gemeente besturen. De komende periode vervullen we daarom de rol van de oppositie. We zullen onze invloed in de gemeenteraad zo sterk mogelijk en constructief benutten (maar ons wel realiserend dat 21 van de 27 raadszetels in het bezit van de coalitie zijn). Constructief in onze vocabulaire betekent het kritisch beoordelen en becommentariëren van de werkwijze en voorstellen die vanuit de coalitie zullen komen. En daarbij zullen we zeker ook zélf onderzoek doen en belanghebbenden vragen wat ze van de coalitievoorstellen vinden. Maar ook zullen we constructief zijn vanuit onze verkiezingsbelofte naar onze kiezers toe. Inwoners uit Horst aan de Maas die ons blind het vertrouwen hebben gegeven en we niet gaan teleurstellen. En vanuit ons verkiezingsprogramma zullen we zaken waar wij voorstander van zijn dan ook initiëren en steunen.

Gewoon. Doen.

Peter Elbers, fractievoorzitter
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie