Gewoon. Doen. Het begint bij jezelf

8-2-2018 door: Redactie
Gewoon. Doen.ĺ Zo luidt de slogan van de VVD Horst aan de Maas. Uit deze slogan zijn enkele definities af te leiden: iedereen, jij en ik, dient zich gewoon te gedragen. Door gewoon te doen draag je bij aan de veiligheid in de gemeenschap, draag jij je steentje bij aan de samenleving en kun jij ˇˇk iets betekenen.

Veiligheid is van groot belang in Horst aan de Maas. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Onder het gezag van de burgemeester staan onze politiediensten dag en nacht klaar om de openbare orde in goede banen te leiden en waar nodig te sanctioneren. Het landelijke nieuws wordt overspoeld met dreigingen van buitenaf, maar vergeet niet de ‘kleine criminaliteit’. Wijkagenten zijn van essentieel belang om de kleine criminaliteit te ontdekken en waar mogelijk te voorkomen. De haarvaten van de samenleving kennen is hierbij belangrijk. Door problemen snel aan het licht te brengen en daar een passende oplossing voor te vinden, kan de veiligheid in Horst aan de Maas gewaarborgd blijven. Welke problemen spelen bij hangjongeren die overlast veroorzaken en wat voor problemen heersen er in het uitgaansleven? Door de haarvaten van de samenleving te kennen, kun je effectief reageren. Effectiviteit draagt bij aan een duurzame oplossing en geen tijdelijke oplossing. Als jong en oud ‘gewoon doet’ draagt ieder zijn steentje bij aan een gezonde, veilige en plezierige samenleving. Mijn dictum luidt: ‘’Gewoon. Doen. begin bij jezelf, en draag dit over aan de volgende generatie.’’

Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyrightę 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie