Uitdagingen

1-2-2018 door: Redactie
De ontwikkelingen in de wereld gaan enorm snel en vragen om continue beweging, nieuwe verbindingen en andere manieren van werken. Zo ook in onze gemeente Horst aan de Maas. Een proactieve houding is nodig, zodat onze gemeente in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te ondernemen.

Neem bijvoorbeeld het buitengebied: bijna 70 procent van de gemeentelijke oppervlakte. De vitaliteit hiervan is in hoge mate afhankelijk van een sterke en gezonde agrarische sector. Om deze positie te behouden is ruimte nodig om door te ontwikkelen. Belangrijk is dat ondernemers met oog voor de omgeving hierin worden gefaciliteerd. Wat niet betekent dat alles overal kan.

Een andere uitdaging is snel internet. In Horst aan de Maas hebben 1.300 adressen nog geen snel internet en 3.500 woningen geen keuzevrijheid. Voor het vestigings- en investeringsklimaat vindt de VVD Horst aan de Maas het belangrijk dat iedereen toegang krijgt tot glasvezel, of een vergelijkbaar alternatief. Dat is belangrijk voor een goed woon- en werkklimaat.

Zuinig omgaan met de ruimte, met milieu, met energie en met water is in het belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Echter kostbare landbouwgrond opofferen voor een zonnepark en subsidies verstrekken aan buitenlandse investeerders is nou niet bepaald duurzaam. Daarom stimuleert de VVD Horst aan de Maas meervoudig ruimtegebruik en lokale participatie van inwoners en ondernemers.

Zo zijn er nog meer voorbeelden. Kortom: genoeg werk aan de winkel. Nu geen woorden, maar daden!

Gewoon. Doen.

Jeroen Achten

VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie