Uitvoering Ooijen Wanssum gestart

30-11-2017 door: Redactie
Na jaren van voorbereiding is op donderdag 23 november het startsein gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Na de druk op de knop door onder andere gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg, voorzitter van de stuurgroep van aannemerscombinatie Mooder Maas Hein Versteegen en wethouder van gemeente Horst aan de Maas Bob Vostermans, reden de graafmachines, bulldozers en dumpers het gebied in om te starten met de eerste graafwerkzaamheden.
maskTop
Uitvoering Ooijen Wanssum gestart
maskBottom

In het gebied Ooijen-Wanssum gaat aannemer Mooder Maas onder meer twee hoogwatergeulen, 20 kilometer waterkering, een provinciale rondweg bij Wanssum en vijf bruggen aanleggen. De aanleiding van de grootschalige gebiedsontwikkeling ligt in de jaren 90, toen Limburg twee keer werd opgeschrikt door een overstroming van de Maas. In 1996 werden tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid op korte termijn te verbeteren: er kwamen nooddijken en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen meestroomde met hoogwater, werd afgesloten.

Al jaren zijn provincie Limburg en de gemeentes Horst aan de Maas en Venray bezig met het voorbereiden van een duurzamere oplossing om de inwoners van het gebied te beschermen tegen overstromingen. Daarvoor worden nieuwe waterkeringen aangelegd, komen er twee hoogwatergeulen bij Ooijen en bij Wanssum, wordt de Oude Maasarm weer geopend en komt er een rondweg inclusief brug over de haven bij Wanssum. De graafwerkzaamheden starten in Wanssum en begin 2018 wordt ook gestart met het afgraven van de toekomstige hoogwatergeul van Ooijen, de bouw van de brug bij Ooijen en het aanleggen van het westelijk deel van de rondweg van Wanssum. Op 31 december moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg is trots, vertelt hij donderdag 23 november bij het geven van het officiële startsein voor de werkzaamheden. “Na al die jaren kan eindelijk de schop in de grond. Het is bijna Sinterklaas en dit is een duur, maar heel mooi cadeau.” Hein Versteegen van aannemerscombinatie Mooder Maas vindt het beginnen met uitvoeren ook spannend. “We zijn toch met heel groot materiaal in jullie gebied. Veiligheid en goede communicatie zijn heel belangrijk hierbij. We hebben in ieder geval heel veel zin om eindelijk te beginnen. Hopelijk staan we dan over een paar jaar weer hier om te vieren dat alles goed en veilig is gerealiseerd.”

Wethouder Bob Vostermans: “De start van uit voering van het project is voor Horst aan de Maas een belangrijke stap omdat na jaren van voorbereiding met onze inwoners en bedrijven nu dan daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met de realisatie van meer waterveiligheid, meer ruimte voor economische ontwikkelingen en een impuls voor de omgevingskwaliteit.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie