Uitbreiding Kasteel Ooijen

31-5-2018 door: Redactie
De Raad van State heeft het merendeel van de bezwaren van omwonenden op de uitbreidingsplannen van Kasteel Ooijen in Ooijen van tafel geveegd. Wel moet het bestemmingsplan op twee punten worden aangepast.

In juni vorig jaar stemde de gemeenteraad van Horst aan de Maas in met de uitbreiding van het recreatiepark. Er zijn plannen voor onder meer de aanleg van een jachthaven, negentig kampeerplekken voor chalets en een nieuw kampeerterrein. Onder andere omwonenden en een nabijgelegen ondernemer lieten al eerder weten hier niet blij mee te zijn. Zij zijn bang voor verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast als door de uitbreiding verkeer op de Blitterswijckseweg toeneemt.

Ook vrezen zij dat het gebied straks niet meer toegankelijk is voor inwoners en dat de natuur ter plekke wordt aangetast. Hoewel de gemeenteraad van Horst aan de Maas aangaf de zorgen van omwonenden te begrijpen, stemde zij toch in met het bestemmingsplan. Daarop stapte de bezwaarmakers naar de Raad van State. Die heeft nu het merendeel van de bezwaren ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank kan bijvoorbeeld niet worden vastgesteld dat de Blitterswijckseweg een eventuele toename aan verkeer niet kan verwerken. Wel geeft de raad aan dat de geplande ontsluitingsweg van de jachthaven geluidsoverlast kan veroorzaken bij een nabijgelegen woning. Daar zou in het bestemmingsplan niet voldoende rekening mee gehouden zijn. Ook moet in het bestemmingsplan worden opgenomen dat niet meer dan 200 vierkante meter aangesloten verhardingen aangelegd mag worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie