Toch handhaving op illegale containervelden

1-9-2016 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas gaat toch handhavend optreden tegen verdere uitbreiding van een aardbeienteeltbedrijf in America. De aardbeien worden geteeld op containervelden, waar de teler geen vergunning voor heeft.

Gemeente Horst aan de Maas constateerde in 2015 al dat de aardbeienteler zonder vergunning containervelden had aangelegd aan de Midden Peelweg in America. De containervelden in zijn in strijd met het bestemmingsplan van het gebied. Het landschap is namelijk aangeduid als ‘open landschap’, waar teeltondersteunende voorzieningen als containervelden niet toegestaan zijn. In afwachting van nieuw beleid over deze teeltondersteunende voorzieningen is toen niet handhavend opgetreden. Naar aanleiding van klachten van omwonenden in het voorjaar over wateroverlast door de containervelden is de gemeente wel ter plekke geweest en heeft zij geconstateerd dat de aardbeienteler zijn containervelden nog verder heeft uitgebreid van 10 naar 17 hectare.

De gemeente besloot daarom alsnog handhavend op te treden. De werkzaamheden van de teler op het uitgebreide gedeelte zijn stilgelegd. Als de teler zijn werkzaamheden toch oppakt, moet hij een dwangsom van 25.000 euro betalen. Daarnaast moet de teler binnen een jaar ervoor zorgen dat de gehele situatie weer legaal wordt. Een woordvoerder van de gemeente legt uit: “De teler heeft twee opties. Hij kan de containervelden weg halen of zorgen voor een vergunning voor deze velden. Als de teler aan kan tonen dat zijn bedrijf en de containervelden toch voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, dan kan een uitzondering gemaakt worden in het bestemmingsplan.”

Het bedrijf heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor het hele containerveld. Deze wordt in september in behandeling genomen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie