Centrale ingang Ter Peel

13-4-2017 door: Redactie
Inwoners van Evertsoord zijn niet blij met de plannen van PI Ter Peel om één centrale ingang te plaatsen aan de Driekooienweg. Bewoners van deze straat vrezen onder meer dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.
maskTop
Centrale ingang Ter Peel
maskBottom

Momenteel komen bezoekers en personeel via een ingang aan de Patersstraat het terrein van de gevangenis op. De entree aan de Driekooienweg wordt gebruikt voor vrachtverkeer. Om beter te controleren­ wie het terrein betreedt, is besloten dat er één centrale ingang aan de Driekooienweg komt. “Op dit moment zijn er meerdere entrees, dit is niet wenselijk. In de nieuwe situatie ­benaderen personeel, bezoekers van gedetineerden en vrachtverkeer via één entree het complex”, legt woordvoerder Robert Meijer van Dienst Justitiële Inrichtingen uit. Toegangscontrole vindt dan bij de ingang plaats bij een portiersloge. “Volgens het programma van eisen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dient er slechts één controleerbare entree te zijn. En de parkeervoorziening moet nabij de entree buiten het hekwerk komen. Op dit moment parkeert het personeel nog binnen de hekken. Deze voertuigen kunnen nu niet gecontroleerd worden”, aldus de woordvoerder.

Aanwonenden van de Driekooienweg zijn echter niet blij met de plannen. Dat bleek tijdens een vergadering van het overlegplatform Evertsoord op woensdag 5 april. Zij zijn bang dat de weg daardoor onder meer voor fietsers onveiliger wordt. Ook vrezen zij overlast van rondhangende bezoekers of gedetineerden die met verlof zijn of ontslagen zijn. De bewoners van het dorp denken dat de plannen doorgedrukt worden, zonder dat naar hun bezwaren wordt geluisterd. Meijer bestrijdt dit. “Dit is het meest wenselijke en het ligt op dit moment niet direct voor de hand dat een eventueel ander scenario haalbaar is. Echter, gezien de gemaakte opmerkingen tijdens de bewoners­bijeenkomst hebben we afgesproken om alsnog andere opties te bekijken en met partijen opnieuw te overleggen. Het ontwerp dat bij de bewonersbijeenkomst is getoond is twee maanden geleden voorgelegd en besproken met een aantal bewoners van de Driekooienweg, we dachten daarmee de grootste bezwaren in beeld te hebben. We bekijken of we de groep bewoners aan de Driekooienweg kunnen uitbreiden en kunnen gebruiken als klankbordgroep.” Tijdens de informatieavond werd al toegezegd dat de ­plannen zodra ze zijn aangepast, nogmaals worden voorgelegd aan de inwoners. “Zij worden meegenomen in de voortgang en definitieve planvorming.”

Naast de verplaatsing van de ingang, komt er ook een aanpassing van het hekwerk. Daarmee worden de twee afdelingen op het terrein, de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) voor mannen en de vrouwengevangenis, met elkaar verbonden. De hoogte van het hekwerk bij de ZBBI is op dit moment al 5 meter. Het overige hekwerk varieert op dit moment tussen de 2 en 3 meter. “Dit hekwerk nadert het einde van de levensduur en wordt vervangen. De inrichting wordt hiermee toekomstbestendig. Binnen het complex zijn er dan ook mogelijk meer bewegingsmogelijkheden voor bepaalde gedetineerden. De totale hoogte van nieuwe hekwerk is 5 meter. Het hekwerk wordt rondom de gevangenis geplaatst, niet op de erfafscheiding. Zo blijven de kerk, parkeerplaatsen, tuin, groen aan de straatzijde buiten het hekwerk.” Bijkomend nadeel voor wandelaars is dan wel dat het openbare voetpad dat de twee afdelingen nu nog scheidt, afgesloten wordt. “Het pad loopt nu midden door het terrein van de inrichting en zorgt voor onwenselijke situaties. In het kader van de veiligheid is het pad in de nieuwe situatie niet meer toegankelijk voor voetgangers”, aldus de woordvoerder. De planning is dat in september de werkzaamheden beginnen en juli volgend jaar moet alles klaar zijn.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie