Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen

1-3-2018 door: Redactie
Wie nog niet weet op welke partij hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gaat stemmen, kan terecht op de online stemwijzer horstaandemaas.mijnstem.nl

De organisatie achter de stemwijzer, MijnStem, heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd welke thema’s er op lokaal niveau spelen en welke plannen de politieke partijen voor de gemeente Horst aan de Maas hebben. Op basis van de partijprogramma’s en samen met de politieke partijen is bepaald welke stellingen in de stemhulp staan. De stemwijzer laat vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het zwembad in Horst en de intensieve veehouderij.

De stemmer krijgt achttien stellingen voorgelegd. In de stemwijzer kunnen inwoners er zelf voor kiezen om nuancering aan te brengen in hun antwoord, in plaats van alleen eens of oneens aan te klikken. Per partij kan tevens het standpunt worden gelezen.

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie