Zo veel mogelijk mensen naar de stembus

15-3-2018 door: Redactie
De gemeenteraadsverkiezingen zitten er weer aan te komen. Op woensdag 21 maart mogen we allemaal naar de stembus om te kiezen voor raadsleden, maar ook om te stemmen vˇˇr of tegen de Sleepwet. Tijdens de uitslag zijn er naast de partijcijfers, nog meer belangrijke cijfers, namelijk de opkomstpercentages.
maskTop
Zo veel mogelijk mensen naar de stembus
maskBottom

Het opkomstpercentage van een gemeente vertelt hoeveel van de stemgerechtigden van die gemeente er ook daadwerkelijk zijn gaan stemmen. Dit is van belang, omdat dan kan worden vastgesteld in welke mate de uitslag representatief is voor de hele gemeente. Ook voor het raadgevende referendum over de Sleepwet is het opkomstpercentage van belang, zodat duidelijk is in hoeverre de uitslag een afspiegeling is van de mening van Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft in Horst aan de Maas ruim de helft van de stemgerechtigden een geldige stem uitgebracht. Het opkomstpercentage was toen 54,4 procent. Dat was iets meer dan in 2010, toen 50,6 procent van de inwoners van de gemeente gingen stemmen. Hoewel dit geen slechte opkomstcijfers zijn voor gemeenteraadsverkiezingen, is de gemeente toch altijd bezig om nog meer mensen naar de stembus te krijgen.

Zo is er dit jaar voor het eerst een mobiel stembureau. Dit stembureau staat van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur op het NS-station Horst-Sevenum en van 10.00 tot 15.00 uur in gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen”, aldus het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas. “Het college vindt het in dat kader belangrijk dat ook kiezers die met de trein reizen gemakkelijk hun stem kunnen uitbrengen. Een mobiel stembureau bij het station brengt weliswaar extra kosten met zich mee, maar het college is van mening dat dit gerechtvaardigd is om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen draait het om lokale politiek, om zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen. “De verkiezing van je eigen gemeenteraad is de verkiezing die het meest dichtbij is en invloed heeft op je dagelijkse leven”, geeft Birgit op de Laak, lijsttrekker van PvdA aan. “Waar wordt een vrijliggend fietspad aangelegd voor een veilige fietsroute naar school en werk, is er ook over 20 jaar nog een zwembad in je gemeente, worden de juiste huizen gebouwd?” “De lokale politiek heel veel invloed heeft op hoe de gemeente Horst aan de Maas er uit ziet”, zegt CDA’er Bob Vostermans. “Denk hierbij aan het ruimtelijk beleid, de ondersteuning van verenigingen en op welke manier de zorg geregeld is. Het is daarom van belang dat je juist je stem laat gelden bij de gemeenteraadsverkiezingen.” Bram Hendrix van Essentie vult aan: “De kandidaten zijn veelal mensen die je kent en die je dagelijks tegenkomt, dus geen ver-van-mijn-bed-show. Inhoudelijk gaat het over veel waar je dagelijks mee te maken hebt. Daar heeft iedereen mee te maken, daar heeft iedereen een mening over, daar mag je nu voor stemmen.”

Volgens Peter Elbers van de VVD is het daarbij wel van belang dat beloftes worden nagekomen. “Je kunt wel een stemwijzer aanbieden of debatavonden organiseren, maar het belangrijkste is geloofwaardigheid. Politieke partijen beloven van alles maar lijken dit weer vergeten als de spreekwoordelijke buit binnen is na de verkiezingen. Ik zeg altijd: de campagne begint daags na de verkiezingen. Door je beloftes na te komen, door je belangstelling in de inwoners en bedrijven te houden en door ook te willen luisteren. Dat willen we als VVD Horst aan de Maas gaan nakomen. En het geconstateerde gebrek aan dat alles geeft veel potentiële kiezers een moedeloos gevoel. En dat is uiteindelijk een bedreiging voor de (lokale) democratie.”

Disclaimer | Copyrightę 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie