Mogelijk sportpark Eickhorsterweg Meterik

30-11-2017 door: Redactie
De Eickhorsterweg tussen Meterik en America is de meest geschikte locatie voor een gezamenlijk sportpark voor TC America, AVV America en RKSV Meterik. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek. Het College van B&W van Horst aan de Maas wil daarom 155.000 euro beschikbaar stellen om de locatie verder te onderzoeken.

AVV America en RKSV Meterik gaan fuseren en willen een gezamenlijk nieuw sportpark. TC America is hier inmiddels ook bij betrokken, omdat ook deze vereniging profijt kan hebben van een nieuw sportpark. De verenigingen hebben een aantal scenario’s voor locaties opgesteld. Er is onder andere gekeken naar de locaties die er al zijn in America en Meterik, sportpark Erica en sportpark De Vonckel. Uit het onderzoek blijkt dat deze twee locaties onder andere financieel gezien de beste opties zijn. Er hoeft dan namelijk geen nieuw sportpark gebouwd te worden. De leden van de beide verenigingen zien dit echter niet zitten. Naast de al bestaande locaties, zijn er ook drie nieuwe locaties onderzocht, aan de Meteriksebaan Noord, de Meteriksebaan Zuid en aan de Eickhorsterweg. Op deze locaties zou dan een geheel nieuw sportpark worden gebouwd. De locatie aan de Eickhorsterweg komt het best uit het onderzoek. Deze plek is het meest centraal gelegen, geeft ruimtelijk de beste mogelijkheden en is financieel ook de voordeligste van de drie. Daarom stelt het college nu voor om deze locatie aan te wijzen als voorkeurslocatie en om 155.000 euro beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming en een bestemmingsplanprocedure op te starten. De gemeenteraad beslist op dinsdag 19 december over het voorstel.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie