Sportief Horst aan de Maas

19-4-2018 door: Redactie
Horst aan de Maas is een prachtige gemeente. Met activiteiten voor iedereen. Vorige week onze visie op cultuur. Deze week sport, want ook sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.

We kennen natuurlijk de vele tientallen verenigingen die mogelijkheden bieden voor sport. Ze zijn een ontzettend belangrijk onderdeel van de eigen identiteit van het dorp. Wij willen graag extra aandacht voor de verenigingen waar íedereen mee kan doen. Soms door extra begeleiding. Soms door een bijzonder aanbod van activiteiten. Voorbeelden die wij tegenkomen zijn valpreventietrainingen voor ouderen door de judoclub, het in de vereniging opnemen van nieuwkomers door maatjes en de voetbalclub waar ook mensen met een beperking sporten of waar wandelvoetbal wordt gespeeld.

Als Partij van de Arbeid vinden we dat we als gemeente een extra verantwoordelijkheid hebben. Scholen, kinderopvang en jeugdverenigingen worden wat ons betreft gestimuleerd om gebruik te maken van sport- en zwemvoorzieningen. Wij vinden dat alle kinderen in Horst aan de Maas de gezonde beweegnorm moeten halen en zwemvaardig zijn. Wat ons betreft doen alle kinderen doen mee. Waar dat financieel moeilijk is springen de stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds op een eenvoudige manier bij. Maar ook kinderen of anderen met een fysieke uitdaging moeten kunnen sporten. Daarom gaan wij voor een volledige uitvoering van Agenda 22: het Europees verdrag waarin dit afgesproken is.

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daar gaan we ons als Partij van de Arbeid de komende jaren hard voor maken. Ideeën? Laat het ons weten.

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie