Stappenplan voor vergunning megastal?

7-9-2017 door: Michael van Rengs
De SP is en blijft tegen megastallen. Zij zal altijd strijden tegen deze initiatieven. Maar staat hierin helaas vaak alleen.

Als je een megabedrijf wilt uitbreiden en compleet vernieuwen dan eerst een plan indienen met nummer één erop (Klevar 1 bijvoorbeeld). De reactie van het voltallige college en raad zal dan negatief zijn. Men zegt het niet te willen en slaat dan sterke taal uit om het koste wat kost tegen te houden. Dit communiceer je als gemeente trots aan de buurt en iedereen, behalve de ondernemer, is blij.

Neem dan een oudgediende van de gemeente, provincie en waterschap in de arm. Deze persoon betaal je netjes en noem je adviseur. Daarna hernoem je het plan Klevar 2 en maakt het groter en zoekt alle grenzen op die er zijn en stapt daar zelfs overheen.

Zeg dat het plan kansrijk is en zet er tevens bij dat het plan echt een onderscheidend vermogen in de locatie zal brengen. De structuurvisie van Horst aan de Maas zorgt er dan voor dat juist door deze woorden het plan enthousiast wordt ontvangen. Er wordt dan zelfs meegedacht in de grondhouding.

Zorg dat je uitbreiding of nieuwbouw net onder de 1,5 hectare blijft. Het college heeft dan namelijk het mandaat om zelf te beslissen en hoeft de gemeenteraad alleen te informeren. Dit kan zelfs met een vormverandering of vergroting. Je adviseur zal lobbyen bij de coalitiepartijen en de zaken goed kneden.

Aan dit soort plannen wordt over het algemeen principemedewerking verleend, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die een bestemmingsplan daaraan stelt. Dat klinkt eng, maar valt mee. Er wordt namelijk toch wel voor gezorgd dat de bestemming gaat kloppen. Als dat aangepakt is, klopt alles toch gewoon weer. De inzage hiervoor kun je trouwens het beste in de zomervakantie doen.

Zorg als laatste stap in het plan dat het duidelijk wordt voor de buurt dat ze blij mogen zijn met het nieuwe bedrijf, want de lucht (eerst ventilatoren, dan luchtwassers) wordt ondanks de uitbreiding schoner en mooier dan ooit tevoren.

Megastal geregeld. Geloof u dit stappenplan niet? Kom dan aanstaande dinsdag naar de raadsvergadering.

Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie