'Blauwdruk voor wat er nodig is voor De Smetenhof'

31-5-2018 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas organiseerde op woensdag 23 mei een bijeenkomst in De Smetenhof in Lottum om met inwoners van Lottum te brainstormen over het gemeenschapshuis. Dit kampt namelijk met een onderbezetting van de ruimtes, waardoor de gemeente wil kijken wat er mee gedaan moet worden.
maskTop
'Blauwdruk voor wat er nodig is voor De Smetenhof'
maskBottom

“De bezetting van De Smetenhof is niet optimaal en we hebben te maken met een onderbezetting”, zegt Bart van Rijn van gemeente Horst aan de Maas bij de start van de bijeenkomst. “Van de honderd uur die er per week gebruikt gemaakt zou kunnen worden van de multifunctionele ruimte, worden er drie uur daadwerkelijk benut. We hebben momenteel dus te maken met een bezetting van 3 procent”, vertelt Van Rijn. “Daarnaast vormt de peuterspeelzaal ’t Nest een knelpunt. Deze wordt met ingang van het komende schooljaar verplaatst naar de school, waardoor er nog meer ruimtes leeg en ongebruikt komen te liggen. Duurzaamheid van het pand kan beter, maar we zien bijvoorbeeld wel dat het onderhoud redelijk goed is. We willen er dus naar kijken hoe het gebouw beter of anders te gebruiken is en dat willen we doen met de inwoners van Lottum.”

“We zien van Eijsden tot aan Mook een soortgelijke ontwikkeling; een overcapaciteit van voorzieningen”, sluit Sjaak Sluiters van Synthese hierop aan. Sluiters heeft door heel Limburg al ervaring opgedaan met de onderbezetting van gemeentelijke voorzieningen. “Er worden minder kinderen geboren en er vindt meer vergrijzing plaats. Daardoor veranderen behoeften in een dorp wat dus leidt tot bijvoorbeeld het overplaatsen van een peuterspeelzaal. Ook leefstijlen veranderen en kerken worden bijvoorbeeld steeds minder bezocht. Gemeenschapshuizen nemen in dat opzicht steeds meer de functie van een kerk over als een plek waar mensen bij elkaar komen.” Sluiters stelt voor dat het belangrijk is dat het eigenaarschap van de gemeenschappelijke accommodatie bij het dorp zelf ligt in plaats van bij de gemeente of bij een stichting. “Ik heb de beste dingen zien gebeuren in de gemeenschappen waar ze zelf de koe bij de hoorns pakken. Dit leidde zelfs tot een betere accommodatie en biedt dus tal van mogelijkheden als de inwoners zelf hierover meedenken.”

Na de inleidende woorden van Van Rijn en Sluiters kunnen er door de bezoekers vragen gesteld worden. Dit leidt tot een openlijke discussie, waarmee er van het oorspronkelijke programma afgeweken wordt. In het oorspronkelijke programma zou er in kleine groepjes worden nagedacht over eventuele oplossingen voor het probleem, maar na de open discussie zijn er voornamelijk vragen onder de bezoekers. “Waar moeten we aan voldoen om De Smetenhof rendabel genoeg te bezetten?”, vraagt de een. “Welke activiteiten en verenigingen zitten er overdag allemaal in? Ik zou het graag meer visueel willen zien hoeveel uur daar daadwerkelijk in zit”, zegt de ander. Albert Ramakers van Dorpsraad Lottum vraagt of deze onderbezetting wel als een probleem gezien moet worden. “De Smetenhof is voor ons een basisvoorziening, die we kunnen gebruiken als het nodig is, maar de gemeenschap verder geen geld kost.” Iemand uit de zaal weet te stellen dat je ook niet geforceerd activiteiten of clubs moet opzetten, om de accommodatie open te houden. “Wat dat betreft zit Lottum eigenlijk al op het maximum van wat er te bezetten valt.”

Sluiters sluit hierop aan: “Behoud van stenen mag geen doel zijn voor een gemeenschap. Waar liggen de behoeften van de inwoners en hoe kunnen we daar een invulling aangeven met De Smetenhof? Het gaat niet om meer activiteiten naar Lottum te halen, maar een verschuiving van dat wat er al is.” Dat de bijeenkomst meer vragen dan antwoorden oplevert, is volgens wethouder Ger van Rensch juist goed. “We zijn hier ook niet bij elkaar voor antwoorden. Als we goede vragen weten te stellen, dan zijn we al een heel eind. Van daaruit kunnen we een blauwdruk maken van wat er nodig is voor De Smetenhof. Belangrijk is dat het naar behoefte van de inwoners ingevuld wordt en op basis daarvan anders inrichten of misschien zelfs deels afstoten”, stelt hij. Het probleem komt bij veel bezoekers als een shock aan, maar dat is juist goed volgens Van Rensch. “Dat geeft juist de urgentie aan. Als we dit eerder gecommuniceerd hadden, hadden we nog altijd dezelfde vragen gehad.” De bijeenkomst wordt gesloten met de conclusie dat iedereen de discussie aangaat met inwoners over de invulling van De Smetenhof. Wat leeft er? Welke behoeften bestaan er? Hier wordt vervolg aan gegeven in een nader aan te kondigen bijeenkomst.

Aanmelden voor deelname of meer informatie hierover is te verkrijgen via nola@dorpsraadlottum.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie