Slagingspercentages Dendron College

7-7-2016 door: Redactie
Het Dendron College in Horst heeft op vrijdag 1 juli het slagingspercentage van haar eindexamenleerlingen bekend gemaakt. “We hebben denderende resultaten geboekt”, meldt de middelbare school.

De uitslag van het tweede tijdvak van de eindexamens werden ook op1 juli bekendgemaakt en ook de resultaten van de rekentoets die de leerlingen moesten maken, zijn bekend. Op het vmbo slaagden bijna alle leerlingen, 99,2 procent. Alleen op niveau vmbo tl slaagde niet iedereen. Op de afdelingen havo en vwo slaagden respectievelijk 94 en 95 procent, ongeveer vier procent minder dan het afgelopen jaar. Vorig jaar waren de slagingspercentages op havo ook hoger dan andere jaren. De percentages van geslaagden bij de rekentoets 2015 zijn 99 procent bij vmbo, 100 procent bij havo en 98,9 procent bij vwo.

Dit jaar was er ook een aantal cum laude vermeldingen. Het vmbo had 19 leerlingen die cum laude mochten vermelden op hun diploma, havo twee maal en vwo vijf leerlingen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie