Schravenproject afgerond

13-9-2012 door: Redactie
Het kunstproject in de kerk van Broekhuizenvorst werd onlangs met een feestelijke eucharistieviering afgesloten. Kunstenaar pater Jan Haen is tevreden over hoe het project is verlopen.

Het project was gemeenschapsopbouwend; verhalen kwamen los en mensen deelden ervaringen uit. Het maakte iets geweldigs in mensen los. Op 9 oktober is het 75 jaar geleden dat de in Lottum geboren en in Broekhuizenvorst opgegroeide bisschop Frank Schraven in China werd vermoord. In een zijbeuk van de kerk is nu een gedachteniskapel ingericht. De afgelopen zes weken heeft pater Haen vrijwilligers begeleid bij het maken van een muurschildering in de kapel. Het levensverhaal van bisschop Frans Schraven en zijn inzet voor het behoud van de waardigheid van de vrouw worden hierop uitgebeeld.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie