Alle asbest Horst aan de Maas uit

7-6-2018 door: Redactie
Over 5,5 jaar moet al het asbest in de open ruimte verleden tijd zijn. Tijd genoeg zou je zeggen om de taak succesvol af te ronden. Maar weten we wel om hoeveel vierkante meters het gaat? In Limburg schat men 12 miljoen vierkante meter. Hoeveel dat in onze gemeente is, is niet bekend. Maar het zal aanzienlijk zijn, gezien de omvang van de agrarische sector en dan met name de veehouderij.

Er is ook niet echt een plan van aanpak. Ja, burgers en ondernemers moeten bewuster gemaakt worden van de risico’s van asbest en het verbod op asbestdaken. Maar hoe gaat dat dan? Met hoeveel ondernemers en burgers is inmiddels gesproken? Hoe kijken ondernemers aan tegen deze operatie? Ondernemers die volgens het vorige college vaak knel zitten met hun bedrijven, als het gaat om grond, regelgeving, financiën en dergelijke. Krijgen zij het voor elkaar om het asbest op te ruimen zonder steun van de overheid? Wij denken van niet.

En alsof dit nog niet genoeg is, doemt er nog een probleem op: er is onvoldoende personeel dat op een verantwoorde manier asbest kan verwijderen. Uit een gesprek dat wij onlangs voerden bij de Bouwcampus in Horst blijkt dat de opleiding voor asbestverwijderaar niet de meest populaire is van dit moment. Volgens de bouwcampus ligt er ook een kans: door de energietransitie kiezen steeds meer ondernemers voor zonnepanelen op nieuwe daken van hun bedrijf. Het zou toch geweldig zijn als je dat zou kunnen realiseren: het asbest eruit en de zonne-energie erin.

Als SP hadden we een leidende rol in dit dossier door onze voormalige gedeputeerde in de provinciale staten. Wij blijven echter strijden voor een goed plan om als gemeente Horst aan de Maas in 2024 asbestvrij te zijn. Dat is dan precies een jaar vóórdat wij de gezondste regio willen zijn. Mooi op tijd dus.

Sonja van Giersbergen,
SP fractie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie