Windstilte in Horst aan de Maas

3-5-2018 door: Redactie
Sinds de verkiezingen van woensdag 21 maart is het college van Horst aan de Maas demissionair. Dit betekent dat er geen nieuwe besluiten genomen worden. De gemeenteraad, het algemeen bestuur van de gemeente, is inmiddels wel ge´nstalleerd, maar heeft al zes weken niet in de openbaarheid vergaderd.

Wij begrijpen heel goed dat partijen die een coalitie willen gaan vormen in alle rust aan hun collegeprogramma willen werken. In de dorpen, wijken en buurten gaat ons werk gewoon verder. Maar als een groep aan de bel trekt omdat er iets niet helemaal goed gaat, wil je dit in de openbaarheid aan de kaak stellen. Denk hierbij aan de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten, of aan de leefbaarheid in wijken met sociale huurwoningen, of het verlenen van een vergunning waarbij overlast wordt gevreesd.

Wij popelen om ook weer in de raadszaal aan de slag te gaan en zijn benieuwd of het CDA écht hetzelfde doel heeft als de SP, zoals werd beweerd in een recent artikel net vóór de verkiezingen in de HALLO. Ook trekken wij graag samen op met de PvdA als het gaat om de leefbaarheid in wijken en dorpen en het armoedebeleid. En trekken we samen ten strijde met D66+GroenLinks tegen de intensieve veehouderij, omdat die ontoelaatbare schade berokkent aan de omgeving en de mensen die er wonen of recreëren.

Ik ben ervan overtuigd dat we als gemeenteraad inderdaad een zelfde doel moeten hebben, namelijk de belangen van onze burgers zo goed mogelijk waarborgen. Wij doen dat echter allemaal vanuit onze eigen kijk op de samenleving. Voor de SP zijn de uitgangspunten nog steeds solidariteit, menselijke waardigheid en bovenal gelijkwaardigheid.


Sonja van Giersbergen,
SP-fractie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyrightę 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie