Nieuw college en verkiezingsbeloftes

31-5-2018 door: Redactie
Horst aan de Maas heeft een nieuw college bestaande uit CDA, Essentie, PvdA en D66+GroenLinks. Voor de SP betekent dit wederom inzet op de controlerende taak, want dat we kritisch oppositie zullen voeren, moge duidelijk zijn.

Een blik op het coalitieakkoord leert allereerst dat er is gekozen voor vijf wethouders. Opmerkelijk en overbodig. Alle partijen gaven in de verkiezingstijd aan in te zetten op drie wethouders. De intensieve veehouderij vormde toen ook een belangrijk thema. We lezen in het akkoord dat er mag worden uitgebreid daar waar schaalvergroting ingezet wordt voor innovatie, duurzaamheid en gezondheid. De nieuwste technieken moeten deze grote industriële bedrijven een lust voor de omgeving maken. Uit alle onderzoeken en rapporten tot nu toe wijzen allemaal op het tegendeel, waarbij ook de effectiviteit van luchtwassers zwaar in twijfel wordt getrokken. In onze ogen heeft D66+GroenLinks hun groene en duurzame visie nu al te grabbel gegooid. Zorg is een van de belangrijkste taken van de gemeente en verreweg de grootste post in de begroting. Jeugdzorg met name, waarop een flink tekort is ontstaan dat naar verwachting de komende jaren toe gaat nemen, komt zijdelings aan de orde en verdient wat de SP betreft meer aandacht. Over het onderwerp arbeidsmigranten maakt de SP zich ernstig zorgen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het beleid verruimd wordt met betrekking tot tijdelijke huisvesting op industrieterreinen en agrarische ondernemers. Een slecht idee dat afhankelijkheid en uitbuiting in de hand werkt. Het zwembad was één van de belangrijkste punten van de verkiezingen en wethouder Vostermans zegt al bij voorbaat dat het zwembad zeker in Afslag 10 komt. De gemeenteraad lijkt met deze uitspraak gepasseerd te worden. Als het nieuwe zwembad er wel komt, hebben D66+GroenLinks hun tweede belangrijke verkiezingsbelofte verbroken. Is er dan niets positiefs te melden? Jawel. In het akkoord wordt beschreven hoe er meer sociale huurwoningen toegevoegd gaan worden. Iets waar de SP al jaren voor pleit en waar we volledig achter staan. Nu de aandacht voor spreiding van arbeidsmigranten en zogenaamde nieuwkomers (asielzoekers/statushouders) in onze dorpen en wijken nog.

Bart Cox, fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie