Eindexamen doen en dan?

24-5-2018 door: Redactie
Het is een spannende tijd voor veel scholieren, ook in Horst aan de Maas. De examens zijn weer begonnen en veel jongeren sluiten hun middelbareschooltijd, hopelijk succesvol, af.

Het is tijd om te beginnen aan een vervolgopleiding. Dit is een mooie en belangrijke tijd maar wordt helaas door de overheid niet altijd even makkelijk gemaakt. Voor mbo-studenten is het verkrijgen van bijvoorbeeld OV aan meer regels gebonden dan voor studenten aan hbo of universiteit. De algemene studie financiering is geen gift meer maar een lening. De SP wijst dit schuldenstelsel af en wil de invoering van een volwaardige studiebeurs en dat de aanvullende beurs wordt verhoogd. Hiermee wordt studeren voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen beter bereikbaar.

Na hun studie willen jongeren terugkeren naar Horst aan de Maas en daar moeten we blij mee zijn, maar vind maar eens een geschikte en betaalbare woning in onze gemeente. De SP wil investeren in goedkopere en duurzame woningen voor onze jongeren. Er spelen ook verschillende ontwikkelingen op gebied van werkgelegenheid. Er moet genoeg werk zijn voor elk opleidingsniveau met een eerlijk loon en toekomstperspectief. Dus meer banen voor iedereen en vaste contracten voor jongeren om te voorkomen dat ze van tijdelijk werk naar tijdelijk werk hoppen.

De SP wenst de eindexamen­kandidaten ontzettend veel succes deze periode en een goede toekomst.

Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie