Wachtgeld voor politici, gewoon afschaffen

17-5-2018 door: Redactie
Politici maken voorzieningen, voor het geval mensen werkloos worden, in de WW. Die regels gelden echter niet voor henzelf. Politici, bestuurders in gemeente en provincie en leden van de Eerste en Tweede Kamer, krijgen hun eigen wachtgeld dat veel ruimer is dan de WW. Dat is al jarenlang reden voor veel boosheid, vooral omdat op de WW steeds wordt bezuinigd.

Op 1 mei heeft de SP bij monde van Ronald van Raak in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor het afschaffen van de wachtgeldregeling voor politici. Voorstanders van het wachtgeld wijzen er vaak op dat politicus zijn zo’n bijzonder beroep is, dat voor hen daarom andere regels zouden moeten gelden. Zelfs wanneer deze er zelf voor kiest om zijn of haar ambt niet meer uit te oefenen. De SP diende in 2009 hierover een wetsvoorstel in. Politici zijn sindsdien verplicht om te solliciteren, de uitkering is teruggebracht van zes jaar naar drie jaar en twee maanden en er is een einde gemaakt aan de regeling dat veel oud-politici feitelijk met hun 50e met pensioen konden.

Toch zijn de sociale voorzieningen voor politici nog altijd veel beter. De uitkering is langer, nog altijd een stuk hoger en als politici nieuw werk vinden kan hun nieuwe inkomen worden aangevuld uit de wachtgeldregeling. Afschaffing van het wachtgeld is niet bedoeld om politici te pesten, maar om een einde te maken aan voorkeursbehandeling. Door de regels voor politici gelijk te trekken met die voor alle andere mensen zullen politici er op achteruit gaan. Als zij daar een probleem mee hebben, is dat gemakkelijk op te lossen, namelijk door de WW voor iedereen te verhogen. En als ze dat niet willen, moeten ze ook niet zo zeuren over hun eigen sociale zekerheid. Als politici vinden dat de WW voor hen te weinig is, dan geldt dat ook voor alle andere mensen die werkloos worden.

Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie