Huisvesting voor ouderen: huurwoningen

10-5-2018 door: Redactie
De SP wil er de komende jaren voor gaan zorgen dat er voldoende en kwalitatief goede huurwoningen en seniorenwoningen voor onze ouderen beschikbaar blijven en zo nodig gaan komen. Door maatregelen van de overheid blijven mensen tegenwoordig steeds langer thuis wonen.

Op zich een goede ontwikkeling. Mensen die nu in een huurwoning wonen, kunnen als ze dat zelf willen daar blijven wonen. Door aanpassingen in de woningen, bijvoorbeeld een traplift, kunnen ze langer blijven wonen, eventueel met hulp van thuiszorgorganisaties.
Voor mensen die naar kleinere huur- of seniorenwoningen willen, doet zich nu een tweetal problemen voor: de kwaliteit van de seniorenwoningen en het toewijzingsbeleid van de woningcorporaties.
Een aantal van de seniorenwoningen, waaronder die in Hegelsom, is inmiddels aan de buitenkant uitstekend opgeknapt. Het probleem zit echter ook aan de binnenkant. Deze woningen, veelal gebouwd tussen 1975 en 1985, zijn van binnen niet meer van deze tijd en daarmee niet geschikt als levensloopbestendige woningen. Ze zijn daardoor ook niet interessant voor de groep ouderen die vanuit een huur- of koopwoning naar een dergelijke woning willen. Gevolg is dat er steeds vaker arbeidsmigranten in gaan wonen. Dit is een gemiste kans. In de vaak bij elkaar liggende seniorenwoningen letten de bewoners goed op elkaar en helpen elkaar. Een vorm van goed ‘noaberschap’. Daarnaast kun je zorg beter uitvoeren als deze senioren bij elkaar wonen. Dit wordt door deze toewijzing doorbroken. Volgens de SP moet er in de prestatieafspraken met de woningcorporaties een plan komen waarmee de komende jaren alle seniorenwoningen zowel van binnen als van buiten worden opgeknapt, zodat ze weer aantrekkelijk worden voor de doelgroep waar ze voor zijn gebouwd.
Thijs Lenssen,
SP-raadslid Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie