'Afslag 10'is niet Horster maat

1-3-2018 door: Redactie
Afgelopen zaterdag heeft een afvaardiging van de SP een gesprek gehad met een afvaardiging van het bestuur van ‘Afslag 10’. Een positief gesprek, dat wel, maar de conclusies van de SP-vertegenwoordigers zijn toch ietsje anders dan de bestuursleden wellicht hoopten.

’Afslag10’ is een samenwerkingsverband waarbij een tiental initiatiefnemers op gebied van sport, recreatie, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid de handen ineen hebben geslagen om in de Kasteelse Bossen (de Moelbêrenbos) een nieuwe richting in te slaan. Onder het mom van stimuleren van leefbaarheid in Horst aan de Maas en met een zogenaamde bovenregionale functie moeten bezoekers uit binnen- en buitenland naar het gebied worden getrokken.

Vanuit de SP is één van de ideeën achter ‘Afslag 10’ – samenwerking tussen verschillende verenigingen – een goede zaak. Samenwerken is altijd goed. Daar kan niemand tegen zijn. Maar de Kasteelse Bossen (c.q. de Moelbêrenbos) zijn en blijven – wat de SP betreft - van en voor de inwoners van Horst aan de Maas. Het is prima als de gemeente investeert in sportgelegenheden in de Kasteelse Bossen, maar zij moet niet meefinancieren aan het creëren van zogenaamde ‘internationale allure’.

Dat laatste wordt vooral gepromoot om de inkomsten van particuliere ondernemers (zoals het Parkhotel) te spekken. Niet doen dus. Het geld dat we daarmee vrijhouden, kunnen we veel beter gebruiken om accommodaties in de dorpen van Horst aan de Maas overeind te houden. Dan stimuleer je de gemeenschapszin in die dorpen. Dat is volgens de SP een stuk belangrijker.

Mariet Roelofs,

SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie