Beter groen in Horst? Doen!

8-2-2018 door: Redactie
De SP wil de komende jaren zorgen voor meer en een betere groenvoorziening in de gemeente Horst aan de Maas, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Rondkijkend in onze gemeente zien we dat het groen steeds meer te wensen overlaat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door te sober onderhoud, weinig visie bij de aanleg van groen, lanen die door uitval van bomen steeds verder vervallen en groeninpassingen in het buitengebied die niet worden gerealiseerd.

Groen heeft directe gevolgen voor de omgeving- en leefkwaliteit. Vooral voor de inwoners, maar ook de toeristen die Horst aan de Maas bezoeken. We willen in overleg met onze inwoners, bijvoorbeeld via dorps- en wijkraden, komen tot plannen die leiden tot een betere, duurzamere groenvoorziening in onze dorpen.

De plannen moeten bijdragen aan een sociaal veilige omgeving, In het buitengebied zorgen we voor een betere inpassing van bedrijven en gebouwen in het landschap, waarbij nu wel wordt toegezien op de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Daarmee uiten we impliciet kritiek op het huidige college van B&W. Dat heeft te weinig handhavend opgetreden in de afgelopen periode.

Dit alles heeft natuurlijk een prijs. Dat moet de komende tijd helder worden. Investeren in groen is investeren in mensen met een groot rendement en heeft indirect daardoor ook opbrengsten, bijvoorbeeld waardestijgingen voor woningen.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie