Duurzame verbouiwng basisschool Meterik

1-2-2018 door: Redactie
Tijdens de raadscommissie Samenleving van 23 januari stond het voorstel op de agenda om 218.000 euro beschikbaar te stellen voor ver(nieuw)bouw van de basisschool in Meterik. Het geld is vooral bedoeld om de duurzaamheid van het schoolgebouw te verbeteren, met name de energieprestatie (energiebehoefte, gebruik van fossiele brandstoffen en het aandeel van hernieuwbare energie).

In het kader van duurzaamheid vinden wij het belangrijk dat een gebouw, en zeker een school, zo energie-neutraal mogelijk is. Ook de scholen zelf vinden dat erg belangrijk en willen hier graag aan meewerken. De energieprestatie van een gebouw wordt gemeten aan de hand van zogenaamde BENG-eisen (bijna-energie-neutrale gebouwen). Volgens de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) moeten nieuwe gebouwen na 2020 geen of slechts minimaal energie gebruiken en moet de energie die nog nodig is in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Er is een Nationaal Plan voor BENG opgesteld dat voorziet in een gefaseerde verlaging van de energieprestatie-eisen voor gebouwen. Al vanaf 1 januari 2015 gelden strengere eisen voor gebouwen.

Vanuit de regelgeving is belangrijk dat de gemeente goed kijkt of de BENG-eisen worden gehanteerd. Maar daarnaast hebben we óók vragen gesteld over de fysieke toegankelijkheid van de school. De verantwoordelijk wethouder beloofde dat dit punt zeker meegenomen wordt bij de ver(nieuw)bouw. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het verkiezingsprogramma van de SP. Het verkiezingsprogramma van de SP is te vinden op www.horstaandemaas.sp.nl

Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie