Ut zwembad mot blieve

21-9-2017 door: Aniet Fonteyne
Wat betreft de SP hebben we een prima zwemvoorziening in Horst aan de Maas. Toen deze accommodatie onderwerp van discussie werd, wilden we eerst onderzoeken wat de signalen vanuit de burgers waren en die meenemen in een uiteindelijk besluit. Ook stelden we met de gehele raad kaders vast waaraan een zwembad zou moeten voldoen.

Als SP vinden we het dan ook zeer vreemd dat CDA, Essentie en PvdA tijdens de raadsvergadering van 12 september toch weer instemden om geld beschikbaar te stellen voor nader onderzoek voor een nieuw zwembad. Terwijl nu al duidelijk is dat het niet voldoet aan de door de raad gestelde kaders. Om onze geloofwaardigheid wél te behouden stemden wij dan ook niet in om 100.000 euro gemeenschapsgeld uit te geven voor een onderzoek dat mogelijkheden opent voor marktpartijen, waarna het zwembad geprivatiseerd kan gaan worden. Waar nu De Berkel openstaat voor alle doelgroepen willen wij geen zwembad bouwen dat niet of nauwelijks toegankelijk wordt voor alle gebruikers. Een zwembad waar bijvoorbeeld straks de recreatieve gebruiker, denk aan een gezin dat elke week gaat zwemmen, met hogere kosten zal worden opgezadeld, of zelfs uit moet wijken naar een andere zwemgelegenheid tegen nog hogere kosten. Ook kunnen bij het huidige zwembad op eenvoudige wijze de parkeermogelijkheden verbeterd worden. Tevens kunnen de mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid bij de plannen voor het gebied, in relatie tot het Gasthoês, meegenomen worden. Voor de SP is het duidelijk: met de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan en wellicht een aantal kleinere aanpassingen kan zwembad De Berkel nog 20 jaar optimaal functioneren.

Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie