Soap rond accomodatiebeleid

27-7-2017 door: Frank Spreeuwenberg
Tijdens de vergadering van 4 juli heeft de meerderheid van de gemeenteraad het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld. De SP stemde tegen vanwege te vage, onduidelijke kaders.

Met deze kaders kun je alle kanten op waardoor je verkeerde verwachtingen kunt scheppen bij verenigingen en stichtingen. Dit beleid is een grote blamage, en dat voor zo’n belangrijk onderwerp als accommodaties waar vele inwoners enorm veel tijd in steken.

Dat het beleid onduidelijk is geformuleerd bleek wel toen de coalitiepartijen een amendement indienden waar de wethouder positief op reageerde. Na de uitleg van de wethouder hadden de indieners behoefte om hun amendement nog eens uit te leggen. Ze bedoelden het net even anders dan de wethouder verwoordde. In het amendement stond de overweging dat we heldere kaders willen hebben. Duidelijk niet gelukt, zou ik zeggen. Sterker nog; het amendement wat door D66 werd ingediend was heel concreet en helder, maar dat werd door de coalitiepartijen van tafel geveegd. Alsof dat nog niet genoeg is, kreeg de raad op 11 juli een mail dat er vanuit de organisatie het verzoek is gekomen om in gesprek te gaan over het vervolg in het besluitvormingsproces. Men wil de raad laten zien hoe de blauwdrukken worden beoordeeld aan de hand van de kaders, zodat het straks niet uit de lucht komt gevallen. We hebben toch kaders vastgesteld waar de blauwdrukken aan getoetst worden? Zijn die kaders dan niet duidelijk en concreet? Blijkbaar niet! Als ‘voorlopig’ laatste aflevering van deze soap kwam op 17 juli nog een mail van wethouder Van Rensch met een passage over niet bedoelde effecten van het amendement en doet alvast een voorstel om straks in oktober een wijziging aan te nemen.

Frank Spreeuwenberg,

SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie