Bestemmingsplan buitengebied, een gemiste kans

28-12-2017 door: Redactie
In een bestemmingsplan staat omschreven wat er is toegestaan op gebieden zoals bouwen, toerisme en industrie. Kortom de spelregels.

Toen in 2010 gemeentes Sevenum, Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum werden samengevoegd, waren er drie bestemmingplannen voor het buitengebied. Pas de afgelopen twee jaar is het huidige college bezig geweest er één plan van te maken. Bij de samenstelling ervan werd ook, uiteraard, vindt de SP, de mening van de burger meegenomen. Dinsdag jongstleden werd het nieuwe plan behandeld in de gemeenteraad.

De SP en D66 wilden dit bestemmingsplan nog niet behandelen. Ten eerste omdat men de oorspronkelijke plannen zoveel mogelijk wilde samenvoegen en weinig veranderen wat de SP een vreemde keuze vindt. Het bleek dat in het nieuwe bestemmingplan nog veel fouten zaten, zoals diverse raadsleden van veel partijen opmerkten. Verder hadden de burgers wel inspraak, maar zagen ze hun inbreng (nog) niet terug in het concept. Ook de ingediende zienswijzen van burgers waren nog niet verwerkt in het plan. Maar een van de allerbelangrijkste punten waar de SP al jaren tegen strijdt, de intensieve veehouderij, was nog steeds niet meegenomen. Oftewel, het plan was nog lang niet klaar en er was half werk geleverd. Bij navraag bleek dat er geen dwingende reden was dit plan nu al te behandelen en alles wees op uitstel tot het plan duidelijk was verbeterd en de gezondheidsaspecten waren meegenomen.

Onze weigering om het bestemmingsplan te agenderen en vervolgens tegen te stemmen kwam ons op forse kritiek te staan, zonder dat men ons kon overtuigen met echte argumenten.

De SP wil dat er goed en
degelijk werk wordt afgeleverd en het algemeen belang gediend wordt en niet het belang van een enkeling.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie