Burendag: mooi voorbeeld van verbondenheid

5-10-2017 door: Redactie
Op 23 september was het nationale burendag en vonden er ook in verschillende buurten in onze gemeente activiteiten plaats. Zo organiseerden onder andere Wijkcomité Norbertus, de Twister en het Dendron college de Burendag in de Norbertuswijk.

Veel vrijwilligers waren ’s morgens al in touw met de voorbereidingen waarna er vervolgens voor elk wat wils te beleven en te bezoeken was. Zoals het vraaggesprek tussen bezoekers en Twan Huys die uitgebreid vertelde over zijn leven als oorlogsverslaggever, als correspondent in de USA, als burger van Washington en New York, en de verschillen tussen wonen in Amsterdam en Horst en hoe hij terugdacht aan zijn jeugd. De verdere dag bestond uit optredens met muziek, presentaties uit India en Spanje, meditatie in de stilteruimte, hapjes van over de hele wereld, films, sport op straat en ga zo maar door.

Al met al een evenement dat recht deed aan de naam Wereldmarkt. Voor mij is van deze dag vooral bijgebleven hoe waardevol het is dat er verbinding wordt gezocht en gevonden. Lang niet alle (ruim 3000) inwoners van de Norbertuswijk waren echter present en dat doet de vraag rijzen of wel iedereen mee kan en
wil doen tijdens een evenement als dit.

De woorden solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid dekken de lading van deze dag prima en laten dat nu net de drie uitgangspunten van de SP zijn. Op mijn lijf geschreven dus.

Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie