'Kind leert wat bij hem past'

24-5-2018 door: Redactie
Dendron College, Citaverde en Dynamiek Scholengroep starten na de zomer met een nieuw onderwijsconcept in Horst: SOOOOL 10-14. Hiermee willen de drie partijen het primair onderwijs beter laten aansluiten op het voortgezet onderwijs (VO) en wordt het keuzemoment voor het VO-advies uitgesteld.

SOOOOL staat voor Samen Ontdekkend Onderzoekend Ontwerpend en Ondernemend Leren. De leerlingen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen en te kijken wat bij hen past. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen straks eigenlijk zo min mogelijk in de klas zitten, zegt Anne Geurts, leerkracht en lid van de ontwikkelingsgroep. “Het Junior College van het Dendron zien we als het nest, daar starten we elke dag. Maar we gaan er ook op uit, bedrijven bezoeken bijvoorbeeld. Er is een vast programma met aandacht voor Nederlands, Engels en rekenen. We gaan werken met thema’s waarmee kinderen zelf gaan ervaren en op zoek gaan naar wat ze willen weten. Dat vergt een mate van zelfstandigheid van de leerlingen en coachvaardigheid van de leerkracht. Overigens is het niet zo dat alles aan het kind wordt overgelaten, de ouders beslissen ook mee.” “Concreet kan een kind straks echt ontdekken wat bij hem past”, voegt Sharley Crompvoets, lid van de ontwikkelingsgroep, toe. “En ze leren van elkaar.”

“In Nederland zijn we aan het ontdekken dat er niet één lesmethode de beste is en past bij elk kind”, legt Tine van Wijk, voorzitter van de centrale directie van LVO Noord, waar ook het Dendron onder valt. “In vergelijking met landen als Duitsland en België is het keuzemoment voor kinderen in Nederland best vroeg. Sommige kinderen zijn daar in groep 8 nog niet aan toe.” Er moet daarom meer aandacht zijn voor de overgang naar het voortgezet onderwijs, zegt ze. En voor samenwerking tussen de scholen. “Het is een feit dat we de komende jaren met een krimp in het leerlingenaantal te maken gaan krijgen”, zegt Jos Baggen, voorzitter van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep. “Dan is het belangrijk dat we daar op anticiperen en kijken naar consequenties voor de toekomst. Samen met gemeente Horst aan de Maas hebben we deze problematiek in kaart gebracht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het brede aanbod aan onderwijs dat er nu is, blijft bestaan? Dat kan onder andere door het primair- en voortgezet onderwijs beter op elkaar af te laten stemmen.”

Op zes plekken in Nederland wordt al een vorm van een doorlopende leerlijn aangeboden, vaak onder de noemer Tiener College. Baggen: “Het Ministerie van Onderwijs stimuleert het ontwikkelen van deze onderwijsvormen en ook de Onderwijsinspectie kijkt mee. We krijgen speelruimte om buiten de lopende regelgeving te werken.” “Het mooie van SOOOOL is dat het beste van drie werelden wordt samengebracht”, zegt Geurts. “Dendron heeft een groot netwerk, Dynamiek de expertise in primair onderwijs en Citaverde is deskundig op het gebied van praktijkgericht leren.”

In eerste instantie wordt gestart met een groep van maximaal 24 leerlingen, afkomstig uit groep 6, 7 en 8. Momenteel worden gesprekken gevoerd met kinderen en hun ouders die hebben aangegeven interesse te hebben. “Belangrijk is dat we zeker weten dat deze vorm van onderwijs bij het kind past”, geeft Baggen aan. “We gaan niet zomaar experimenteren. We beginnen voor één jaar en bekijken in december of we verder gaan met de tweede fase. We hebben natuurlijk de intentie om dit voort te zetten.” De vier denken dat de overgang van SOOOOL naar het voortgezet onderwijs, waarbij wel weer meer de nadruk op klassikaal leren ligt, mee zal vallen. Baggen: “Ik denk dat de leerling dan intussen heeft geleerd zijn eigen weg te vinden.” Van Wijk: “We zijn ook al af aan het stappen van het idee dat je het beroep dat je nu kiest, over 20 jaar nog steeds doet. Ik hoop dat we de kinderen mee kunnen geven dat ze de regie hebben over hun eigen leven.” “Het mooiste is dat een kind straks iets doet waar hij blij van wordt. Dan heb je een gemotiveerde leerling voor de toekomst”, zegt Baggen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie