Raad wil graag gratis wifi in openbare ruimte

2-11-2017 door: Redactie
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van gratis openbaar wifi in de centra van de drie grootste dorpen van Horst aan de Maas. Dat heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas dinsdag 31 oktober tijdens de raadsvergadering besloten.

Tijdens de raadsvergadering dienden PvdA en Essentie gezamenlijk een motie in. De twee partijen stellen dat gratis openbaar wifi op zogenoemde hotspots en evenementen waar veel mensen samenkomen, onder meer goed is voor de openbare veiligheid. Daarnaast biedt het kansen voor het toerisme in de gemeente. Er is een Europese subsidie beschikbaar voor dit soort initiatieven. In september heeft het Europees Parlement ingestemd met het WIFI4EU-plan.

Er wordt in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor initiatieven die gericht zijn gratis openbaar wifi. De regeling dekt de kosten van de apparatuur en installatie van de internettoegangspunten. De gemeente betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste drie jaar. Wethouder Ger van Rensch liet degevraagd aan de gemeenteraad weten dat het College van B&W het voorstel steunde. Uiteindelijk stemden behalve de SP alle partijen in met de motie.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie