Raad stemt in met revitalisering Gasthoęs

21-12-2017 door: Redactie
Er is nog geen nieuwe invulling voor de ruimte die straks leeg komt te staan als de bibliotheek in Horst verhuist van de Librije naar ’t Gasthoęs. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 december.

De gemeenteraad stemde dinsdag in met het beschikbaar stellen van 12.500.000 euro voor de verbouwing van ’t Gasthoês in Horst. In december vorig jaar wees de gemeenteraad het voorstel van wethouder Ger van Rensch nog af. De raad gaf toen wel aan helemaal achter de plannen voor een nieuw Gasthoês te staan, maar wilde eerst een gedetailleerder voorstel zien voordat zij het gevraagde bedrag beschikbaar kon stellen. De gevraagde subsidie van provincie Limburg was in december ook nog een onzekere factor in het plan. Inmiddels is duidelijk dat de provincie 5 miljoen euro bijdraagt. De politieke partijen gaven dinsdag 19 december tijdens de raadsvergadering aan in te kunnen stemmen met het plan. “Het heeft lang genoeg geduurd”, aldus Annemie Craenmehr van het CDA, doelend op het feit dat er al ruim vijf jaar wordt gesproken over de revitalisering van ’t Gasthoês. Wel riepen de partijen het College van B&W op ervoor te zorgen het gebouw zo energieneutraal te verbouwen.

Daarnaast vroeg Essentie zich af wat er gebeurt met de ruimte waar nu nog de bibliotheek in is gevestigd. De gemeente huurt de ruimte van de eigenaar van de Librije. Stichting BiblioNu huurt op haar beurt een deel daarvan van de gemeente. “Omdat we nog niet definitief aan de slag konden met ’t Gasthoês, hebben we daar nog niet concreet naar kunnen kijken”, liet wethouder Ger van Rensch weten.
Hij verzekerde de raad dat er een oplossing zou komen. “Het huurcontract loopt tot 2023. We gaan in de tussentijd op zoek naar een andere huurder. Lukt dit niet, dat kopen we het contract af.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie