Raad: nieuwe discussie subsidieregels

23-11-2016 door: Redactie
De gemeenteraad van Horst aan de Maas blijft worstelen met de regels voor het toekennen van subsidie aan vrijwilligers- en professionele organisaties. Zij stemde tijdens de gemeenteraad van dinsdag 22 november in met nieuwe regels, maar gaf daarbij aan om zo snel mogelijk samen met de gemeenschap in discussie te willen gaan voor een nog verder aangepast beleid in 2019.
maskTop
Raad: nieuwe discussie subsidieregels
maskBottom

De nieuwe regels leidden in september nog tot veel vragen van verenigingen en gemeenteraadsleden, omdat sommige verenigingen in de nieuwe regels minder subsidie krijgen dan voorheen. In het nieuwe beleid wordt de subsidie onder meer gekoppeld aan behaalde doelen die de gemeente vaststelt, zoals het bevorderen van de gezondheid, zelfredzaamheid en kunst- en cultuurparticipatie.

Toch stemden alle partijen tijdens de raadsvergadering in met het nieuwe beleid, met de kanttekening dat het College van B&W zo snel mogelijk in gesprek moet gaan met de gemeenschap over het nogmaals vernieuwen van de regels. Dat deze nu namelijk nog niet ideaal zijn, erkennen zij. “De nieuwe regels zijn op dit moment politiek en maatschappelijk gezien het hoogst haalbare”, aldus Richard van der Weegen van het PvdA.

In principe gelden subsidieregels voor 4 jaar, maar D66, SP, Essentie en PvdA willen al in 2019 weer een vernieuwend subsidiebeleid opstellen. Jos Gubbels van D66: “De regels die vanaf 2017 gaan gelden zijn eigenlijk de oude voorwaardes in een nieuw jasje. Wij zien deze als een goed uitganspunt voor een fundamentele discussie over het toekennen van subsidies.” Essentie deelt deze mening. “We kiezen nu voor de voorzichtige middenweg. We verlengen de oude regels niet, maar kiezen ook niet voor helemaal nieuwe. Maar kunnen we eigenlijk het oude niet loslaten? Want we kunnen niet blijven hinken op twee gedachtes. Kortom: het begin is gemaakt, maar we moeten we doorpakken”, aldus Frans Kerstjens.

Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch gaf aan in eerste instantie niet veel heil te zien in het plan van de raad om de nieuwe regels meteen weer te gaan herzien. “Het is nogal wat. Eerst stel je nieuwe regels vast en dan zou je deze vanaf het moment dat ze ingaan alweer ter discussie stellen. Toch verschilt de houding van de raad niet veel van die van het College. Ook wij vinden het belangrijk om de nieuwe voorwaardes goed te evalueren.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie