Raad beslist in september over Gasthoęs

3-8-2017 door: Redactie
De gemeenteraad van Horst aan de Maas beslist in september of zij 12,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de verbouwing van ’t Gasthoęs en omgeving in Horst. Als zij instemt met het voorstel van het College van B&W kunnen de werkzaamheden medio 2018 beginnen.

In december vorig jaar wees de gemeenteraad het voorstel van wethouder Ger van Rensch nog af. De raad gaf toen wel aan helemaal achter de plannen voor een nieuw Gasthoês te staan, maar wilde eerste een gedetailleerder voorstel zien voordat zij het gevraagde bedrag beschikbaar kon stellen. De raad droeg de wethouder op om in een uitgewerkte versie van het plan onder andere goed te kijken naar de duurzaamheid van het pand, asbestonderzoek en naar de bestemming van de zogenaamde achtergebleven panden van verengingen of instanties die zich in ’t Gasthoês gaan vestigen. Ook wilde de raad dat de wethouder zich nog eens zou buigen over de multifunctionaliteit van het gebouw.

Wethouder Ger van Rensch: “Alle zaken waarom gevraagd zijn hebben we verder onderzocht. Zo is er onder andere geconstateerd dat er een minimale aanwezigheid is van asbest, die binnen het beschikbare budget kan worden gesaneerd. Op het gebied van duurzaamheid kan er in het pand binnen het budget een energiebesparing van 30 tot 50 procent worden gerealiseerd.”

De gevraagde subsidie van provincie Limburg was in december ook nog een onzekere factor in het plan. Inmiddels is duidelijk dat de provincie 5 miljoen euro bijdraagt. “Nu zijn er geen belemmeringen meer om tot financiële besluitvorming over te gaan”, aldus gemeente Horst aan de Maas. Als de gemeenteraad in september groen licht geeft, is de volgende stap dat het project aanbesteed wordt. Naar verwachting kan dan halverwege 2018 gestart worden met de werkzaamheden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie